Styrelsearvoden vid löneregistrering med exempel

Styrelsearvoden är en ersättning som betalas till ledamöter i en styrelse som kompensation för det arbete som dessa utför. I ett aktiebolag utses styrelsens ledamöter av en bolagsstämma där aktieägarna beslutar om vilka som skall ingå i styrelsen.

Styrelsen har det övergripande ansvaret i ett aktiebolag och beslutar i frågor som rör strategier, affärsplaner, delårsrapporter, årsredovisning, större investeringar och större lån. Styrelsens arbete sker i regelbundet återkommande styrelsesammanträden.

I ett aktiebolag är det aktieägarna som på en bolagsstämma beslutar som det styrelsearvode som skall utgå till styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet utgår normalt med ett fast belopp per räkenskapsår som skall delas mellan styrelsens ledamöter enligt av styrelsen fastställda principer.

Styrelsearvoden är inte semesterlönegrundande och inte heller grundande för några andra typer av förmåner i kollektivavtal. Styrelsearvoden är pensionsgrundande och sjukpenninggrundande. Styrelseledamöter omfattas inte av reglerna i lagen om anställningsskydd (1982:80) och inte heller av något kollektivavtal.

Vid löneregistreringen registreras styrelsearvoden med belopp. På beloppet för det utbetalda styrelsarvodet skall arbetsgivaren redovisa och betala arbetsgivaravgift i enlighet med vad som gäller för den specifika personen som erhåller styrelsearvodet. Arbetsgivaren skall även göra avdrag för preliminärskatt enligt engångsskatt på den utbetalda bruttolönen. Den avdragna preliminärskatten skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Styrelsearvodet (bruttolönen) minus den avdragna preliminärskatten utgör styrelsemedlemmens nettolön som skall betalas ut till styrelsemedlemmen.

I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för styrelsearvodet redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: styrelsearvode till ledamot i bolagets styrelse
Styrelsens ordförande skall den 25 november år 2009 ha ut hela sitt styrelsearvode avseende det senast avslutade räkenskapsåret om 100 000 SEK. Avdrag för preliminärskatt görs med en engångsskatt om 37 %. Avdraget för preliminärskatt uppgår till 37 000 SEK (100000*37%) och kvar blir en nettolön om 63 000 SEK som skall betalas ut till styrelsens ordförande.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
611 Arvode 25 000 7310

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se