Skatt för begränsat skattskyldiga och utomlands bosatta personer

En svensk arbetsgivare som har anställt en person som är bosatt utomlands (begränsat skattskyldig i Sverige) för att utföra arbete i Sverige skall göra avdrag för preliminär särskild inkomstskatt (SINK) från den kontanta bruttolönen om personen inte är en gränsgångare.

En utomlands bosatt person som har ett intyg från sitt hemland på att han är gränsgångare betalar själv sin skatt och arbetsgivarens skall i det fallet inte göra något skatteavdrag från den anställdes bruttolönen.

För att en arbetsgivare skall kunna göra skatteavdrag med den särskilda inkomstskatten (SINK) krävs det ett beslut från Skatteverket om särskild inkomstskatt för personer bosatta utomlands, arbetsgivaren eller den anställde kan ansöka om ett sådant beslut.

En fysisk person är enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (1991:586) bosatt utomlands om han är begränsat skattskyldig i Sverige. Följande personer är enligt inkomstskattelagen (1999:1229) begränsat skattskyldiga:

1. Den som inte är obegränsat skattskyldig.
2. Den som tillhör en utländsk stats beskickning eller karriärkonsulat i Sverige eller i övrigt ingår i beskickningens eller konsulatets personal. Detta gäller dock bara den som inte är svensk medborgare och var begränsat skattskyldig när han kom att tillhöra beskickningen eller konsulatet eller dess personal.
3. Make och barn under 18 år till en sådan person som avses i 2, om maken eller barnet bor hos denne och inte är svensk medborgare.
4. Den som är personlig tjänare hos en sådan person som avses i 2, om han bor hos denne och inte är svensk medborgare.

En fysisk person som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige, har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt i Sverige anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige.

En fysisk person som bor utomlands och som stadigvarande vistas i Sverige i mer än 6 månader anses inte längre vara begränsat skattskyldig i Sverige och då gäller de vanliga reglerna för statlig och kommunal inkomstskatt. En arbetsgivare som anställer en person som stadigvarande vistas i Sverige i mer än 6 månader skall göra avdrag för preliminär skatt enligt de vanliga reglerna som gäller för en obegränsat skattskyldig person i Sverige.

Den särskilda inkomstskatten för en utomlands bosatt person är enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (1991:586) normalt 25 %, på sjöinkomst från handelsfartyg är den särskilda inkomstskatten 15 %. Enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (1991:591) är den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister och idrottsmän 15 % av den skattepliktiga inkomsten. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga under någon del av inkomståret är den kommunala inkomstskatten summan av de skattesatser för kommunalskatt och landstingsskatt som gäller i hemortskommunen för året före taxeringsåret multiplicerad med den beskattningsbara förvärvsinkomsten.

En svensk arbetsgivare skall enligt socialavgiftslagen (2000:980) betala arbetsgivaravgifter på avgiftspliktig ersättning för arbete i Sverige som överstiger 1 000 SEK under ett år. En svensk arbetsgivare skall betala arbetsgivaravgifter på ersättning till utomlands bosatta som utför arbete i Sverige och detta gäller även för utomlands bosatta artister och idrottsmän som betalar särskild inkomstskatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (1991:591).

En svensk arbetsgivare som betalar ut ersättning till utomlands bosatta som arbetar utomlands behöver inte betala arbetsgivaravgifter på ersättningen om de utomlands bosatta inte omfattas av den svenska socialförsäkringen.

Ersättning till utomlands bosatta, arbetsgivaravgiften på sådan ersättning och den särskilda inkomstskatten (SINK) på sådan ersättning skall redovisas i arbetsgivardeklaration. Arbetsgivaravgiften och den särskilda inkomstskatten skall betalas till Skatteverket.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se