Skatt och skattelättnad för utländska nyckelpersoner

Utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner kan efter ansökan hos forskarskattenämnden få skattelättnader på lön, arvode eller liknande ersättning från en svensk arbetsgivare för arbete i Sverige enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Skattelättnader för utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner förutsätter enligt inkomstskattelagen (1999:1229) att arbetsgivaren hör hemma i Sverige eller är ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige. Skattelättnaderna förutsätter dessutom att nyckelpersonen inte är svensk medborgare, inte varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige under de fem år som föregår det kalenderår då arbetet påbörjas och att vistelsen i Sverige är avsedd att vara i maximalt 5 år.

En utländsk nyckelperson kan enligt inkomstskattelagen (1999:1229) få skattelättnad om arbetet i Sverige avser:
1. specialistuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet,
2. kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet, eller
3. företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckelposition i ett företag.

För att en utländsk nyckelperson skall få skattelättnader krävs det att arbetsgivaren eller den anställde ansöker om skattelättnad hos Forskarskattenämnden. Ansökan om skattelättnad ska ha kommit in till Forskarskattenämnden senast tre månader efter det att den utländske nyckelpersonen påbörjat arbetet i Sverige. Skattelättnaden gäller under de tre första åren av vistelsen i Sverige.

Skattelättnaden för utländska nyckelpersoner innebär att 25 % av lön, arvode, liknande ersättning eller förmån inte behöver beskattas. Skattelättnaden innebär därför att endast 75 % av lön, arvode, liknande ersättning eller förmån utgör underlag för redovisning av arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt. Skattelättnaden innebär dessutom att kostnadsersättningar för utgifter avseende flyttning till eller från Sverige, egna och familjemedlemmars resor mellan Sverige och tidigare hemland, dock högst två resor per person och kalenderår, och avgifter för barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande är skattefria för arbetsgivaren och den anställde.

För utländska nyckelpersoner kan reglerna om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta tillämpas under förutsättning att de inte stadigvarande vistas i Sverige i mer än 6 månader.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2009-12-09


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se