Sjukförsäkring, sjuklöneförsäkring och gruppsjukförsäkring

En sjukförsäkring eller sjuklöneförsäkring ger den försäkrade kontant ersättning i pengar efter en viss karenstid när den försäkrade är sjuk och frånvarande från arbetet.

En anställd har enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) rätt till sjukpenning vid sjukdom om den sjukpenninggrundande inkomsten uppgår till minst 24 % av prisbasbeloppet. Sjukpenning betalas ut av Försäkringskassan efter det att en anställd har varit sjuk och frånvarande från arbetet i minst 14 kalenderdagar under förutsättning att det finns ett läkarintyg som styrker den nedsatta arbetsförmågan. Sjukpenningen från Försäkringskassan utgörs av 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten multiplicerat med 0,97 och den sjukpenninggrundande inkomsten uppgår maximalt till 7,5 prisbasbasbelopp.

En anställd får vid en längre tids sjukdom ett kännbart inkomstbortfall eftersom den allmänna sjukförsäkringen enbart ger 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten i sjukersättning och det här inkomstbortfallet är speciellt stort för dem som har en inkomst som överstiger 7,5 prisbasbelopp. En arbetsgivare eller den anställde kan teckna en privat sjukförsäkring för att mildra inkomstbortfallet vid en längre tids sjukdom.

Privatanställda arbetare som enligt kollektivavtal omfattas av AFA-försäkringarna har rätt till en dagsersättning under dagarna 15-360 i en sjukperiod från avtalsförsäkringen vid sjukdom (AGS). Dagsersättningen från AGS är 12,5 % av sjukpenningen när normal sjukpenning betalas ut och 13,3 % av sjukpenningen när förlängd sjukpenning betalas ut från Försäkringskassan.

En privat sjukförsäkring eller sjuklöneförsäkring har normalt en karenstid på 3 kalendermånader (90 kalenderdagar) och syftar till att komplettera den allmänna sjukförsäkringen och sjukförsäkringen enligt kollektivavtal. En privat sjukförsäkring ger den försäkrade upp till 90 % av lönen (upp till 20 prisbasbelopp) inklusive den ersättning som betalas ut från Försäkringskassan och andra sjukförsäkringar enligt kollektivavtal. En privat sjukförsäkring ersätter mellanskillnaden mellan upp till 90 % av lönen och den sjukpenning som betalas ut från Försäkringskassan och annan sjukersättning enligt kollektivavtal.

En arbetsgivare har i de flesta fall möjligt välja mellan att teckna individuella sjukförsäkringar för sina anställda eller en gruppsjukförsäkring. En gruppsjukförsäkring är ett försäkringsavtal avseende sjukförsäkring för en grupp av anställda som har tecknats mellan en arbetsgivare och ett försäkringsföretag. Skillnaden mellan en gruppsjukförsäkring och en individuell sjukförsäkring är att det i en gruppsjukförsäkring är arbetsgivaren som har ingått försäkringsavtalet i stället för den enskilde anställde såsom gäller för en individuell sjukförsäkring. En gruppsjukförsäkring ger ett försäkringsskydd till en lägre kostnad jämfört med en individuell sjukförsäkring för de anställda som väljer att ansluta sig till gruppsjukförsäkringen.

Sjukersättningen från en privat sjukförsäkring betalas normalt ut tills dess att den anställde blir frisk men maximalt under en sammanhängande period om fem år under en sjuårsperiod.

Premier för sjuklöneförsäkringar som räknas som arbetsmarknadsförsäkringar är skattefria förmåner och skattemässigt avdragsgilla kostnader för en redovisningsenhet. Premier för avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) är skattefria förmåner och skattemässigt avdragsgilla kostnader då den ersättning som utbetalas från försäkringen är skattepliktig.

Premier för privata sjuklöneförsäkringar som klassificeras som kapitalförsäkringar är skattepliktiga förmåner som skall tas upp till förmånsbeskattning. Premier för privata sjukförsäkringar som klassificeras som pensionsförsäkringar är med vissa begränsningar skattemässigt avdragsgilla i en redovisningsenhet och en redovisningsenhet måste även redovisa och betala särskild löneskatt på pensionskostnader som också är en skattemässigt avdragsgill kostnad.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2010-04-12


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se