Semesterårsavslut

Semesterårsavslut är något som görs per automatik i ett löneprogram när intjänandeåret för ett semesterår har avslutats. Ett semestårsavslut kan även göras manuellt.

Ett semesterårsavslut innebär att antalet betalda semesterdagar och semesterlönen beräknas i semesteråret för alla anställda avseende intjänandeåret samt att antalet outnyttjade semesterdagar under det föregående semesteråret flyttas över som sparade semesterdagar.

Ett semesterårsavslut görs med automatik i ett löneprogram och det kan därför vara bra att kontrollera så att beräkningarna har genomförts på ett korrekt sätt. När det gäller timavlönades timlön och rörlig ersättning måste den beräknade semesterdaglönen kontrolleras.

Semesterdaglön är den beräknade semesterlönen under intjänandeåret dividerat med antalet betalda semesterdagar. För månadsavlönade behöver någon semesterdaglön inte beräknas för den normala månadslönen men en sådan beräkning måste göras för semesterlön som beräknats utifrån rörlig ersättning.

När ett semestårsavslut görs kan det också vara bra att kontrollera antalet sparade betalda semesterdagar, en arbetstagare får enligt semesterlagen (1977:480) endast spara betalda semesterdagar överstigande 20 och maximalt i fem år.

Uppdaterad: 2009-12-08


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se