Retroaktiv lön vid löneregistrering med exempel

Retroaktiv lön är en ersättning som skall betalas ut till anställda efter det att löneförhandlingar är klara när det i löneförhandlingarna har avtalats att vissa löneökningar skall gälla retroaktivt för redan utbetalda löner.

Retroaktiv lön kan även bli aktuellt när det har visat sig att en anställd under en period tillbaka i tiden skulle ha haft rätt till viss ersättning eller att den anställde under tidigare perioder fått för låg ersättning för det arbete som utförts.

När retroaktiva löner skall beräknas måste den löneansvarige titta tillbaka på gamla lönebesked och beräkna hur mycket månadslön, timlön, sjuklön och övertidsersättning med mera som de anställda skulle ha haft enligt den nya förhandlade lönenivån och betala ut eller dra av mellanskillnaden. I vissa löneprogram kan beräkningen av retroaktiva löner ske enligt en automatiserad process och lönearter för retroaktiva löner kan möjligtvis också läggas till automatiskt på lönebeskeden.

För retroaktiv lön finns det speciella lönearter upplagda i löneprogram för att man skall kunna skilja denna typen av ersättning från annan ersättning och för att man skall kunna registrera retroaktiva lönearter automatiskt på lönebesked. Följande lönearter finns för retroaktiva löner:

170 Retroaktiv månadslön, tjm
270 Retroaktiv månadslön, koll
370 Retroaktiv timlön
640 Retroaktiv ej semesterlönegrundande lön
641 Retroaktiv semesterlönegrundande rörlig lön
642 Retroaktiv semesterlönegrundande lön

Retroaktiva löner skall registreras och betalas ut i den ordinarie löneutbetalning som närmast följer efter det att de nya lönenivåerna har blivit kända och de retroaktiva lönerna har beräknats.

Retroaktiv lön räknas som kontant bruttolön och betalas ut med engångsbelopp varför avdrag för preliminärskatt skall göras med engångsskatt. Retroaktiv lön kan vara semesterlönegrundande lön beroende på vilken löneart den avser att justera men utgör aldrig semesterlönegrundande arbetstid eftersom arbetstiden redan har registrerat under tidigare perioder.

Beloppet för retroaktiv lön utgör underlag för arbetsgivaravgift och preliminärskatt. Arbetsgivaravgiften och preliminärskatten skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Retroaktiv lön är normalt pensionsgrundande och Fora-grundande. Retroaktiv lön kan också utgöra underlag för fackavgift, granskningsavgift och arbetstidsförkortning.

I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för retroaktiv lön redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: retroaktiv lön för tjänsteman
Den anställde skall i samband med löneutbetalningen den 25 november erhålla månadslön om 25 000 SEK för november år 2009 med 168 arbetstimmar och erhålla retroaktiv lön för den tidigare månaden då månadslönen var 20 000 SEK men skulle varit 25 000 SEK enligt avslutad löneförhandling. Tjänstemannen har en avtalstid om 175 timmar per månad.

Under oktober år 2009 hade tjänstemannen en registrerad sjukfrånvaro om 4 dagar eller 32 timmar där den första dagen var karensdag. Skillnaden i månadslön för oktober år 2009 är 5 000 SEK. Skillnaden i sjukavdrag och sjuklön är -368 SEK enligt nedan.

Karensdag: -230 SEK ((25000/175)*8 - (20000/175)*8)*-1
Sjukavdrag: -686 SEK ((25000/175)*24 - (20000/175)*24)*-1
Sjuklön: 548 SEK ((25000/175)*24 - (20000/175)*24)*80 %

Bruttolönen är 29 632 SEK, avdrag för preliminärskatt görs med 7 701 SEK och en nettolön om 21 931 SEK betalas ut till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
170 Retroaktiv månadslön, tjm 5 000 7210
640 Retroaktiv ej semesterlönegr. lön -368 7210

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se