Rast, paus, dygnsvila och veckovila

Anställd personal har enligt arbetstidslagen (1982:673) rätt till raster, pauser, dygnsvila och veckovila i enlighet med särskilda bestämmelser.

En rast är enligt arbetstidslagen (1982:673) ett avbrott i arbetstiden då den anställde inte behöver vara kvar på arbetsstället. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredställande i förhållande till arbetsförhållandena och arbetsgivaren måste i förväg ange rasternas längd och förläggning. Raster skall förläggas så att en anställd inte behöver arbeta mer än 5 timmar i en följd och under arbetsdagen bör rasterna vara i minst 30 minuter. Raster ingår inte i arbetstiden och är därför också obetalda.

Utöver raster så skall arbetsgivaren enligt arbetstidslagen (1982:673) ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs. Pauser räknas in i arbetstiden och arbetsgivaren får lägga ut särskilda arbetspauser om deras längd och förläggning anges i förväg. Det finns inga bestämmelser för hur många eller hur långa pauserna skall vara men det är vanligt förekommande att arbetstagare får pauser om 5 minuter per timme.

Arbetstagare skall enligt arbetstidslagen (1982:673) ha en sammanhängande dygnsvila om minst 11 timmar per varje period om 24 timmar. Avvikelser får göras tillfälligt om arbetstagaren får motsvarande kompensationsledighet.

Nattarbete (22:00 till 6:00) får under en fyramånadersperiod enligt arbetstidslagen (1982:673) maximalt ske under i genomsnitt 8 timmar per varje period om 24 timmar, semester och sjukfrånvaro skall räknas som fullgjord arbetstid. Avvikelser får göras tillfälligt om arbetstagaren får motsvarande kompensationsledighet.

En arbetstagare skall enligt arbetstidslagen (1982:673) ha en veckovila om minst 36 timmar under varje period om sju dagar och beredskapstid räknas inte som veckovila. Avvikelser får göras tillfälligt om arbetstagaren får motsvarande kompensationsledighet.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2009/12/08


Kontakta personalekonomi.se