Rast, paus, dygnsvila och veckovila

Anställd personal har enligt arbetstidslagen (1982:673) rätt till raster, pauser, dygnsvila och veckovila i enlighet med särskilda bestämmelser.

En rast är enligt arbetstidslagen (1982:673) ett avbrott i arbetstiden då den anställde inte behöver vara kvar på arbetsstället. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredställande i förhållande till arbetsförhållandena och arbetsgivaren måste i förväg ange rasternas längd och förläggning. Raster skall förläggas så att en anställd inte behöver arbeta mer än 5 timmar i en följd och under arbetsdagen bör rasterna vara i minst 30 minuter. Raster ingår inte i arbetstiden och är därför också obetalda.

Utöver raster så skall arbetsgivaren enligt arbetstidslagen (1982:673) ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs. Pauser räknas in i arbetstiden och arbetsgivaren får lägga ut särskilda arbetspauser om deras längd och förläggning anges i förväg. Det finns inga bestämmelser för hur många eller hur långa pauserna skall vara men det är vanligt förekommande att arbetstagare får pauser om 5 minuter per timme.

Arbetstagare skall enligt arbetstidslagen (1982:673) ha en sammanhängande dygnsvila om minst 11 timmar per varje period om 24 timmar. Avvikelser får göras tillfälligt om arbetstagaren får motsvarande kompensationsledighet.

Nattarbete (22:00 till 6:00) får under en fyramånadersperiod enligt arbetstidslagen (1982:673) maximalt ske under i genomsnitt 8 timmar per varje period om 24 timmar, semester och sjukfrånvaro skall räknas som fullgjord arbetstid. Avvikelser får göras tillfälligt om arbetstagaren får motsvarande kompensationsledighet.

En arbetstagare skall enligt arbetstidslagen (1982:673) ha en veckovila om minst 36 timmar under varje period om sju dagar och beredskapstid räknas inte som veckovila. Avvikelser får göras tillfälligt om arbetstagaren får motsvarande kompensationsledighet.

Uppdaterad: 2009-12-08


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se