Personalskatter, försäkringar och sociala förmåner

Personalskatter består av inkomstskatter och arbetsgivaravgifter som redovisas och betalas på de anställdas skattepliktiga bruttolön och skattepliktiga förmåner. Personalskatter syftar till att finansiera de allmänna försäkringar som ger sociala förmåner för medborgare i Sverige.

Den som avser att anställa personal är skyldig att registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket för att uppfylla sitt ansvar när det gäller redovisning och betalning av A-skatt. Det finns enligt skattebetalningslagen (1997:483) i huvudsak två olika skatteformer A-skatt och F-skatt. En arbetsgivare som betalar ut ersättning till en person med A-skatt är skyldig att redovisa och betala arbetsgivaravgift samt preliminär inkomstskatt på den skattegrundande lönen. En anställd person har alltid A-skattsedel. Personer som inte har A-skattsedel är uppdragstagare med F-skatt och dessa personer skall själva redovisa och betala sociala avgifter samt preliminär inkomstskatt.

En arbetsgivare som betalar ut kontant bruttolön och redovisar skattepliktiga förmåner för en anställd person som omfattas av den svenska socialförsäkringen skall redovisa och betala arbetsgivaravgift på det skattepliktiga beloppet. Arbetsgivaravgiften beror främst på den anställdes ålder. För personer som är födda 1957 eller senare skall full arbetsgivaravgift (31,42 %) betalas, för en person som är född 1937 till 1956 består arbetsgivaravgiften enbart av ålderspensionsavgiften (10,21 %) och för en person som är född 2004 till 2006 skall enbart 10,21 % betalas i arbetsgivaravgift (år 2022). Arbetsgivaravgiften för anställda som är födda 1999 till 2003 är 19,73 % och ingen arbetsgivaravgift betalas för personer som är födda 1937 eller tidigare (år 2022). Arbetsgivaravgiften för utsänd personal kan i vissa fall vara lite lägre och det gäller även för ambassader och företag utan fast driftställe i Sverige.

En arbetsgivare som betalar ut kontant bruttolön och redovisar skattepliktiga förmåner för en anställd person skall göra avdrag för preliminär inkomstskatt på det skattepliktiga beloppet. Avdraget för preliminär inkomstskatt skall så nära som möjligt motsvara den slutliga inkomstskatten under året varför skatteavdrag skall göras enligt skattetabell. En anställd person med A-skatt skall betala kommunal inkomstskatt men kan om inkomsten är tillräckligt stor även vara tvungen att betala statlig inkomstskatt. När skatteavdrag görs enligt skattetabell så kommer hänsyn att tas till den kommunala inkomstskatten, grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig inkomstskatt. Den skattetabell som gäller för en viss person beror på i vilken kommun den anställde är skriven den 1 november året före inkomståret.

En arbetsgivare som betalar ut kontant bruttolön och redovisar skattepliktiga förmåner skall redovisa arbetsgivaravgifter och den avdragna preliminärskatten avseende en kalendermånad i en arbetsgivardeklaration under den efterföljande kalendermånaden. Den redovisade arbetsgivaravgiften och preliminära inkomstskatten skall betalas till arbetsgivarens skattekonto per det datum då arbetsgivardeklarationen skall vara inlämnad till Skatteverket.

Arbetsgivaravgiften består av olika avgifter som skall finansiera sociala förmåner såsom allmän sjukförsäkring, föräldraförsäkringen och ålderspensionen. Arbetsgivaravgiften består av ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift.

Den kommunala skatten består av kommunalskatten, landstingsskatten och kyrkoskatten. Kommunalskatten används för att finansiera sociala förmåner såsom grundskola, barnomsorg, gymnasieutbildning, socialbidrag, arbetsmarknadsåtgärder, bibliotek, kultur, räddningstjänst, parker, gator och omsorg för äldre med mera. Landstingsskatten syftar till att finansiera sociala förmåner såsom sjukvård i primärvården, terapi i psykiatrin, tandvård i folktandvården och läkemedel.

Den statliga inkomstskatten syftar till att finansiera sociala förmåner såsom universitetsutbildning, forskning, försvar, kommunikationer, rättsväsendet, invandrare och flyktingar näringsliv, medlemsavgift till EU, hälsovård, sjukvård, samhällsplanering och studiestöd.

En arbetsgivare kan i enlighet med anställningsavtal och/eller kollektivavtal vara skyldig att ge de anställda ytterligare försäkringar utöver de allmänna försäkringarna som finansieras av personalskatterna. En arbetsgivare kan enligt kollektivavtal vara skyldig att teckna arbetsmarknadsförsäkringar och pensionsförsäkringar för sina anställda. Arbetsmarknadsförsäkringar består bland annat av sjukförsäkring, livförsäkring och olycksfallsförsäkring. Försäkringar utöver de allmänna försäkringarna kan ge de anställda ett förbättrat skydd och en högre pension jämfört med vad som kan erhållas i de allmänna försäkringarna.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2022-01-03


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se