Permission vid löneregistrering med exempel

Permission är en kortvarig ledighet från arbetet med bibehållna anställningsförmåner som beviljas vid speciella tillfällen i enlighet med bestämmelser i kollektivavtal och/eller anställningsavtal.

Bestämmelser om permission finns i kollektivavtal och/eller anställningsavtal och innebär oftast att arbetsgivaren med hänsyn till arbetsförhållandena på arbetsplatsen har rätt att bevilja eller avslå en ansökan om permission.

Permission beviljas normalt för några timmar under en dag och högst i en hel dag (i undantagsfall för flera dagar) vid följande tillfällen:

- eget bröllop
- egen 50-årsdag
- förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall
- besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare
- nära anhörigs frånfälle
- nära anhörigs begravning eller gravsättning
- plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig.

Som närstående till arbetstagaren räknas normalt make, maka, sambo, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, morföräldrar och farföräldrar.

En arbetstagare som vill ta permission från arbetet skall ansöka om permission hos arbetsgivaren i så god tid som möjligt och lämpligen ansöka med en skriftlig ledighetsansökan. Arbetstagaren skall ange när han vill ta ledigt, hur länge han vill ta ledigt och orsaken till ledigheten. Arbetsgivaren kan normalt kräva att den anställde på förhand eller i efterhand skall styrka orsaken till permissionen.

En anställd som blir beviljad permission får behålla sin lön under den lediga tiden. För en månadsavlönad innebär det här att inget löneavdrag skall göras från månadslönen och för en timavlönad innebär det här att den anställde skall tillgodoräknas arbetad tid och erhålla timlön under ledigheten. En anställd med rörlig lön kan ha rätt enligt kollektivavtal och/eller anställningsavtal att erhålla en genomsnittlig timlön under permissionen som har beräknats för den senaste månaden eller det senaste kvartalet.

Exempel: permission för månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen hade permission i 5 arbetstimmar under oktober år 2009 för närståendes begravning. Tjänstemannen skall ha ersättning även för rörlig lön vid permissionen med 57 SEK per arbetstimme (10000/175), provisionen var 10 000 SEK i september år 2009 och avtalstiden är 175 timmar. Bruttolönen är 25 285 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 6 113 SEK och en nettolön om 19 172 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
181 Snittlön permission, tjm 5 Tim 57 285 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: permission för månadsavlönad arbetare
En arbetare har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren hade permission i 5 arbetstimmar under oktober år 2009 för närståendes begravning. Arbetaren skall ha ersättning även för rörlig lön vid permissionen med 57 SEK per arbetstimme (10000/175), provisionen var 10 000 SEK i september år 2009 och avtalstiden är 175 timmar. Bruttolönen är 25 285 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 6 113 SEK och en nettolön om 19 172 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 25 000 7010
281 Snittlön permission, koll 5 Tim 57 285 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: permission för timavlönad arbetare
En arbetare har en timlön om 100 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren hade permission i 5 arbetstimmar under oktober år 2009 för närståendes begravning. Arbetaren skall ha ersättning även för rörlig lön vid permissionen med 57 SEK per arbetstimme (10000/175), provisionen var 10 000 SEK i september år 2009 och avtalstiden är 175 timmar. Bruttolönen är 17 385 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 3 770 SEK och en nettolön om 13 615 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
300 Timlön 171 Tim 100 17 100 7010
381 Snittlön permission, timlön 5 Tim 57 285 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2013/05/13


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se