Pensionsförsäkring

En pensionsförsäkring är en försäkring för tjänstepension som tecknas hos ett försäkringsföretag och som finansieras av löpande premiebetalningar.

En pensionsförsäkring kan tecknas av en arbetsgivare för en anställd eller så kan en privatperson själv teckna en pensionsförsäkring. Premiebetalningarna till en pensionsförsäkring är skattemässigt avdragsgilla till 35 % av bruttolönen (max 10 prisbasbelopp) för en arbetsgivare och till 0 SEK (år 2021/2022) för en privatperson. En arbetsgivare måste betala särskild löneskatt om 24,26 %(år 2021/2022) på pensionskostnader och den som förvaltar pensionskapitalet måste betala avkastningsskatt på en schablonmässigt beräknad ränta på det avsatta kapitalet.

Den slutliga tjänstepensionen för en pensionsförsäkring beror på de inbetalda pensionspremierna, avkastningen på pensionspremierna, pensionsförvaltarens avgifter, avkastningsskatten och livslängden för den försäkrade personen. Den som tecknar en pensionsförsäkring kan välja att placera premiebetalningarna i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring och kan oftast också välja pensionsförvaltare. En traditionell försäkring består av en mix av räntebärande papper, aktier och fastigheter och en fondförsäkring består av en fond som placerar pengarna i enlighet med fondens riktlinjer.

En person som har tecknat en pensionsförsäkring kan välja att få tjänstepensionen utbetald tidigast vid 55 års ålder och kan oftast välja om tjänstepensionen skall betalas ut under en viss tid eller livsvarigt så länge personen lever.

En person som vill försäkra sig om att efterlevande får del av tjänstepensionen i enlighet med pensionsförsäkringen vid dödsfall kan teckna återbetalningsskydd och/eller efterlevandeskydd. Återbetalningsskydd innebär att hela eller en del av det som har tjänats in i pensionsförsäkringen betalas ut till en eller flera förmånstagare om den försäkrade dör. Efterlevandeskydd innebär att en eller flera förmånstagare får ett bestämt belopp om den försäkrade dör innan garantitiden gått ut.

När tjänstepensionen från en pensionsförsäkring skall betalas ut så divideras den intjänade pensionsrätten med ett delningstal. Delningstalet utgörs av den beräknade återstående livslängden justerat för förväntad framtida årsavkastning om tjänstepensionen skall betalas ut under hela livet. Om tjänstepensionen skall betalas ut under en bestämd tid så bestäms delningstalet av den bestämda tiden i antal år justerat för den förväntade framtida årsavkastningen.

Tillväxtfaktor: 1 + tillväxttakten
Delningstalet: den genomsnittliga återstående livslängden/tillväxtfaktor
Tjänstepension per år: total pensionsrätt/delningstalet
Tjänstepension per månad: total pensionsrätt/(delningstalet*12)

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2022-01-03


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se