Ledighet för offentliga förtroendeuppdrag vid löneregistrering med exempel

En arbetstagare får enligt regeringsformen, kommunallagen (1991:900) och tjänstledighetsförordningen (1984:111) vara ledig från arbetet för att fullgöra offentliga förtroendeuppdrag.

En riksdagsledamot och ersättare har enligt regeringsformen rätt till ledighet från arbetet för att fullgöra sitt uppdrag som ledamot. En arbetstagare som har fått ett uppdrag som grundar sig på en författningsbestämmelse av en beslutande församling, kommun eller ett landsting skall enligt tjänstledighetsförordningen (1984:111) beviljas tjänsteledighet för att fullgöra uppdraget. Förtroendevalda har enligt kommunallagen (1991:900) rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppdrag. Ledigheten skall omfatta tid för möten i kommunala organ, andra möten som är nödvändiga för uppdragen, resor till och från mötena, och behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter mötena.

En arbetstagare som är ledig för att fullgöra offentliga förtroendeuppdrag i riksdag, kommun, landsting eller annan beslutande församling får inte sägas upp eller avskedas av arbetsgivaren på grund av den här ledigheten.

En arbetstagare som är ledig för att fullgöra offentliga förtroendeuppdrag i enlighet med deras lagliga rätt får inte missgynnas av arbetsgivaren när det gäller anställningsförmåner, anställningsvillkor och omplaceringar inom företaget.

En anställd som är ledig för att fullgöra offentliga förtroendeuppdrag skall normalt inte erhålla någon ersättning från arbetsgivaren under ledigheten eftersom arbetstagaren då får ersättning från den offentliga uppdragsgivaren. Frånvarotiden från arbetet vid ledighet för offentliga förtroendeuppdrag är inte semesterlönegrundande.

Vid löneregistreringen registreras ledighet för offentliga förtroendeuppdrag olika beroende på om den anställde är månadsavlönad eller timavlönad. Ledighet för offentliga förtroendeuppdrag för en månadsavlönad registreras genom att ett löneavdrag från bruttolönen registreras med kvantitet och belopp. Ledighet för offentliga förtroendeuppdrag för en timavlönad registreras genom att frånvaron registreras med kvantitet. Bruttolöneavdraget vid ledighet för offentliga förtroendeuppdrag görs enligt kollektivavtal och/eller anställningsavtal per kalenderdag, arbetsdag eller arbetstimme.

Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 12 / 260 dagar
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön / 21 dagar (25 dagar vid 6 dagars vecka)
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 4,6 %
Löneavdrag per kalenderdag: Månadslön * 12 / 365 dagar
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön/sysselsättningsgrad)/avtalstid
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön*12)/(52*veckoarbetstid)

Exempel: ledighet för offentliga förtroendeuppdrag för månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen var ledig för offentliga förtroendeuppdrag i 10 arbetstimmar under oktober år 2009. Löneavdraget görs per arbetstimme med 143 SEK (25000/175). Bruttolönen är 23 570 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 5 580 SEK och en nettolön om 17 990 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
161 Tjänstledig timavdrag, tjm -10 Tim 143 -1 430 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: ledighet offentliga förtroendeuppdrag för månadsavlönad arbetare
En arbetare har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren var ledig i 10 arbetstimmar under oktober år 2009 för att fullgöra offentliga förtroendeuppdrag. Löneavdraget görs per arbetstimme med 143 SEK (25000/175). Bruttolönen är 23 570 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 5 580 SEK och en nettolön om 17 990 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 25 000 7010
276 Tjänstledig timavdrag, koll -10 Tim 143 -1 430 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: ledighet för offentliga förtroendeuppdrag för timavlönad arbetare
En arbetare har en timlön om 100 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren var ledig i 10 arbetstimmar under oktober år 2009 för att fullgöra offentliga förtroendeuppdrag. Bruttolönen är 16 600 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 3 537 SEK och en nettolön om 13 063 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
300 Timlön 166 Tim 100 16 600 7010
844 Annan ej semestergr. frånvaro -10 Tim

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se