Obekvämstillägg eller OB-tillägg vid löneregistrering med exempel

Obekvämstillägg eller ob-tillägg är en ersättning som betalas ut när en anställd arbetar på obekväm arbetstid enligt definition i kollektivavtal och/eller anställningsavtal. Det finns inga bestämmelser om obekvämstillägg eller obekväm arbetstid i lag.

Vad som är obekväm arbetstid definieras i kollektivavtal och/eller anställningsavtal och utgör normalt arbetstid mellan klockan 18:00 och 7:00 på vardagar samt arbetstid på helgdagar. Ersättningen i form av obekvämstillägg beräknas enligt bestämmelser i kollektivavtal eller anställningsavtal och utgör normalt ersättning per arbetstimme. Obekvämstillägg utgår aldrig samtidigt som övertidsersättning.

I kollektivavtal inom LO och i kollektivavtal för handelsanställda beräknas ersättningen avseende ob-tillägg som en procentsats av den ordinarie timlönen. Timlönen för en månadsavlönad beräknas som månadslönen dividerat med avtalstiden. Handelsanställda har exempelvis ett ob-tillägg om 100 % av timlönen vid arbete efter klockan 12 på lördagar, vid arbete på söndagar och vid arbete under andra helgdagar.

I kollektivavtal för tjänstemän beräknas ersättningen för ob-tillägg per arbetstimme normalt enligt nedan:

Vardagar, 18:00 - 24:00: heltidsmånadslönen/600
Vardagar, 00:00 - 7:00: heltidsmånadslönen/400
Helgdagar: heltidsmånadslönen/300

När ob-tillägget per arbetstimme skall beräknas för en deltidsanställd så måste deltidsmånadslönen först räknas om till en heltidsmånadslön med hjälp av sysselsättningsgraden (deltidsmånadslönen/sysselsättningsgraden = heltidsmånadslönen).

Obekvämstillägget är semesterlönegrundande rörlig lön och semesterlönen på sådan rörlig lön betalas ut i sin helhet under semesteråret som semesterdaglön. Enligt semesterlagen (1977:480) utgör semesterlönen på rörlig lön 12 % av den totala rörliga ersättningen under intjänandeåret. Enligt kollektivavtal för tjänstemän beräknas semesterlönen på rörlig lön som "rörlig lön under intjänandeåret * semesterrätten * 0,5 %". Semesterlön som beräknas på rörlig lön måste betalas ut under semesteråret och kan inte sparas till ett senare semesterår.

Vid löneregistreringen registreras obekvämstillägg med kvantitet i timmar, á-pris per timme och med belopp. Beloppet för ob-tillägget räknas som kontant bruttolön och antalet timmar för obekvämstillägg räknas inte som arbetad tid eftersom ob-tillägget är ett tillägg till den fasta lönen.

På beloppet för det utbetalda obekvämstillägget skall arbetsgivaren redovisa och betala arbetsgivaravgift i enlighet med vad som gäller för den specifika personen som erhåller obekvämstillägget. Arbetsgivaren skall även göra avdrag för preliminärskatt enligt skattetabell på den utbetalda bruttolönen i enlighet med den skattetabell som gäller för den specifika personen som erhåller månadslönen. Den avdragna preliminärskatten skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Månadslönen (bruttolönen) minus den avdragna preliminärskatten utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde.

Obekvämstillägg är normalt pensionsgrundande, Fora-grundande, grundande för tjänstepension och sjukpenninggrundande vilket innebär att en viss procentsats av bruttolönen ger pensionsrätt, försäkringsrätt och rätt till sociala ersättningar från Försäkringskassan såsom sjukpenning. Obekvämstillägg kan vara grundande för fackavgift, facklig granskningsavgift och arbetstidsförkortning. En arbetstagarorganisation kan kräva att arbetsgivaren skall göra avdrag för fackföreningsavgift och eventuell facklig granskningsavgift från den anställdes nettolön och betala dessa avgifter till fackföreningen åt arbetstagaren.

I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för Obekvämstillägget redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: ob-tillägg till kollektivanställd arbetare
En industriarbetare arbetar från klockan 14:00 till klockan 23:00 varje vardag med lunch mellan klockan 18:00 och 19:00, 4 timmar varje dag utgör obekväm arbetstid enligt gällande kollektivavtal. Under oktober månad var det 176 arbetstimmar varav 88 timmar var förlagda till obekväm arbetstid. Industriarbetaren har en timlön om 100 SEK och ett ob-tillägg om 40 % på timlönen eller 40 SEK per obekväm arbetstimme. I löneregistreringen inför löneutbetalningen den 25 november år 2009 registreras en timlön om 17 600 SEK (100*176) och ett ob-tillägg om 3520 SEK (40*88). Avdrag för preliminärskatt görs enligt skattetabell 31:00 med 4 879 SEK och en nettolön om 16 241 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
300 Timlön 176 Tim 100 17 600 7010
311 OB-ersättning timlön 88 Tim 40 3 520 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se