Obekväm arbetstid

Obekväm arbetstid är ordinarie arbetstid som är förlagd till kvällar, nätter och helger. Det finns inga bestämmelser om obekväm arbetstid i arbetstidslagen (1982:673).

Bestämmelser om obekväm arbetstid finns i kollektivavtal eller i anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och den anställde. Obekväm arbetstid är normalt ordinarie arbetstid mellan klockan 18:00 och 7:00 och ordinarie arbetstid på helgdagar. Övertidsarbete på en obekväm arbetstid räknas normalt enbart som övertid och inte samtidigt som obekväm arbetstid.

Arbetstagare skall enligt arbetstidslagen (1982:673) ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar och i denna dygnsvila skall tiden mellan 0:00 och 5:00 ingå, avvikelser får dock göras. Nattarbetare får enligt arbetstidslagen (1982:673) inte arbeta mer i genomsnitt än 8 timmar per period om 24 timmar under en beräkningsperiod om högst 4 månader, natt avser perioden mellan klockan 22:00 och 6:00. Arbetstagare skall enligt arbetstidslagen (1982:673) ha en veckovila om 36 timmar i sträck som helst skall förläggas till veckoslutet.

Ersättningen för obekväm arbetstid regleras i kollektivavtal eller anställningsavtal och betalas ut som ett tillägg, obekvämhetstillägg eller OB-tillägg, till den normala lönen. Obekväm arbetstid ersätts normalt per timme och ersättningen per timme beror normalt på vilken dag och tid på dygnet som arbetstiden är förlagd till.

Obekväm arbetstid är normalt semestergrundande arbetstid och obekvämhetstillägget eller OB-tillägget behandlas som semesterlönegrundande rörlig lön.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2011/02/23


Kontakta personalekonomi.se