Obekväm arbetstid

Obekväm arbetstid är ordinarie arbetstid som är förlagd till kvällar, nätter och helger. Det finns inga bestämmelser om obekväm arbetstid i arbetstidslagen (1982:673).

Bestämmelser om obekväm arbetstid finns i kollektivavtal eller i anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och den anställde. Obekväm arbetstid är normalt ordinarie arbetstid mellan klockan 18:00 och 7:00 och ordinarie arbetstid på helgdagar. Övertidsarbete på en obekväm arbetstid räknas normalt enbart som övertid och inte samtidigt som obekväm arbetstid.

Arbetstagare skall enligt arbetstidslagen (1982:673) ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar och i denna dygnsvila skall tiden mellan 0:00 och 5:00 ingå, avvikelser får dock göras. Nattarbetare får enligt arbetstidslagen (1982:673) inte arbeta mer i genomsnitt än 8 timmar per period om 24 timmar under en beräkningsperiod om högst 4 månader, natt avser perioden mellan klockan 22:00 och 6:00. Arbetstagare skall enligt arbetstidslagen (1982:673) ha en veckovila om 36 timmar i sträck som helst skall förläggas till veckoslutet.

Ersättningen för obekväm arbetstid regleras i kollektivavtal eller anställningsavtal och betalas ut som ett tillägg, obekvämhetstillägg eller OB-tillägg, till den normala lönen. Obekväm arbetstid ersätts normalt per timme och ersättningen per timme beror normalt på vilken dag och tid på dygnet som arbetstiden är förlagd till.

Obekväm arbetstid är normalt semestergrundande arbetstid och obekvämhetstillägget eller OB-tillägget behandlas som semesterlönegrundande rörlig lön.

Uppdaterad: 2011-02-23


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se