Lönearter i löneartsregister

Ett löneartsregister är ett register med lönearter som används för att registrera löner, förmåner, kostnadsersättningar, frånvaro och personalskatter vid löneutbetalningar.

Varje löneart i ett löneartsregister har ett unikt identifieringsnummer som kallas för löneartsnummer och som i de flesta fall består av en kod med siffror. Löneartsnummer är organiserade så att liknande lönearter finns inom samma löneartsgrupp och så att de skall visas i en speciell ordning på lönebeskeden.

En löneart har en beskrivande benämning och kan användas för att registrera belopp och/eller kvantitet. En löneart som skall registrera både kvantitet och belopp är oftast inställd så att belopp redovisas med ett á-pris, exempelvis en timlön. För varje löneart kan beräkningsregler för kvantitet och belopp anges, beräkningsreglerna anger hur kvantitet och belopp automatiskt skall beräknas för lönearten.

För varje löneart skall man ange konto för bokföring när det gäller kollektivanställda respektive tjänstemän, allmänna konton för bokföring anges i företagsinställningarna. Konton för bokföring måste anges avseende lönearter för att bokföringsunderlag skall kunna skapas efter varje löneregistrering.

I löneartsregistret skall kodning anges för varje löneart och med detta menas hur lönearten skall påverka preliminär a-skatt, arbetsgivaravgift, semester och Fora med mera. En löneart kan anges ha ett negativt eller positivt tecken, om ett avdrag från kvantitet eller belopp skall göras med lönearten så skall ett negativt tecken anges men annars skall teckenkodningen vara positiv.

För varje löneart skall man ange hur prelimnärt skatteavdrag skall göras. En löneart kan vara bruttolön där avdrag för preliminärskatt skall göras enligt tabellskatt eller engångsskatt. En löneart kan vara en schablonmässig kostnadsersättning där inget skatteavdrag skall göras, en förmån där avdrag enligt tabellskatt skall göras, ett kostnadsavdrag, en nettolön, ett nettolöneavdrag eller en skatt.

Inställningar för lönearter skall även göras gällande om de är semesterlönegrundande, fora-grundande, fackgrundande, granskningsgrundande och arbetstidskontogrundande. Inställningar för lönearter skall även göras om de avser arbetad tid, övertid, mertid och jourtid.

En löneart kan användas för att registrera närvaro eller frånvaro och om lönearten används för att registrera frånvaro skall typen av frånvaro anges. För en löneart skall det även anges hur den skall redovisas på arbetsgivardeklarationen avseende en anställd.

En löneart kan kopplas till andra lönearter innebärande att de kopplade lönearterna automatiskt inkluderas när den överordnande lönearten registreras i ett lönebesked, exempelvis så kan lönearten semesterlön ha kopplade lönearter för semesteravdrag och semestertillägg.

I ett löneprogram finns det även systemlönearter som registreras automatiskt i lönebesked för att registrera och kontera exempelvis skatter, skulder och utbetalningar.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se