Livförsäkring och grupplivförsäkring

En livförsäkring ger de efterlevande till en försäkrad ekonomisk ersättning om den försäkrade dör före det att en viss ålder har uppnåtts.

En livförsäkring i Sverige kan normalt tecknas av en person som bor i Sverige, som är ansluten till Försäkringskassan och som är mellan 18 och 54 år gammal. Den som skall teckna en livförsäkring måste lämna en komplett ifylld hälsodeklaration till försäkringsföretaget.

En livförsäkring kan tecknas som en individuell försäkring för varje enskild arbetstagare eller som en grupplivförsäkring. En grupplivförsäkring innebär att det är arbetsgivaren som ingår försäkringsavtalet med försäkringsbolaget och att de anställda kan välja att ansluta sig till grupplivförsäkringen. En individuell livförsäkring tecknas mellan den anställde och försäkringsbolaget.

En livförsäkring gäller dygnet runt och normalt längst till dess att den försäkrade har fyllt 75 år. Den som tecknar en livförsäkring skall välja försäkringsbelopp för livförsäkringen och det belopp som väljs bestämmer storleken på den premie som skall betalas för livförsäkringen. En livförsäkring kan exempelvis tecknas med försäkringsbelopp om 500 000 SEK, 1 000 000 SEK, 1 500 000 SEK eller 2 000 000 SEK. Försäkringsbeloppet är normalt värdesäkrat fram till dess att den försäkrade fyller 55 år.

Den som tecknar en livförsäkring får själv välja vem eller vilka som skall få ersättning vid dödsfall och om inget val görs så betalas ersättningen till den försäkrades make/sambo i första hand och till den försäkrades arvingar i andra hand. Den ersättning som betalas ut vid dödsfall utgörs av försäkringsbeloppet fram till dess att den försäkrade har fyllt 55 år och därefter avtrappas försäkringsbeloppet normalt med 10 % per år jämfört med det försäkringsbelopp som gällde året innan fram till och med 75 års ålder.

Tjänstegrupplivsförsäkringen (TGL) som ingår i AFA-försäkringarna är en livförsäkring som omfattar kollektivanställda arbetare. Tjänstegrupplivsförsäkringen (TGL) ger ersättning till efterlevande om den anställde har arbetat minst 8 timmar per vecka och avlidit vid en ålder som understiger 65 år. Grundbeloppet för ersättning betalas ut till förmånstagarna och beror på den avlidnes arbetstid och åldern vid dödsfallet. Den försäkrade kan själv ändra förmånstagare för tjänstegrupplivsförsäkringen. Om den avlidne efterlämnar ett barn under 21 år betalas ett barnbelopp ut till barnet vars storlek är beroende på den anställdes arbetstid och barnets ålder. Begravningshjälp om ett halvt prisbasbelopp betalas dessutom normalt alltid ut till dödsboet.

En livförsäkring gäller normalt inte vid självmord under det första året och inte heller i händelse av krig, krigsliknande tillstånd och atomskada. Premier för livförsäkringar är skattefria förmåner och skattemässigt avdragsgilla kostnader till den del premieskatt har betalats på försäkringspremierna av den person som administrerar livförsäkringarna. Premier för tjänstegrupplivsförsäkringen (TGL) är skattefria förmåner och skattemässigt avdragsgilla kostnader eftersom försäkringsbolaget betalar premieskatt på försäkringspremierna.

Premier för livförsäkringar där ingen premieskatt har betalats på försäkringspremierna av den som administrerar försäkringarna är skattepliktiga förmåner som skall tas upp till förmånsbeskattning.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2010-04-12


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se