Körjournal

En körjournal används av en anställd för att registrera tjänstekörning och privat körning under en viss period, en körjournal utgör underlag för löneregistreringen.

I en körjournal anger den anställde namn, anställningsnummer, eventuell avdelning eller annan resultatenhet och den period som körjournalen avser. Utgångspunkten för registreringen av körda mil är den ingående mätarställningen vid periodens början. Därefter registreras varje körning med datum, ärende, resväg och antal kilometer för körningen. I slutet av körjournalen anges den utgående mätarställningen vid periodens slut och den privata körningen respektive tjänstekörningen summeras för sig. Körjournalen är uppbyggd på så sätt att det skall gå att göra en avstämning mellan ingående mätarställning och utgående mätarställning, detta för att kunna kontrollera fullständigheten i registrerade körningar.

En körjournal används även för att registrera antalet passager med trängselskatt. Trängselavgifter vid privat körning med en förmånsbil är numera en skattepliktig förmån, om företaget betalar dessa avgifter åt den anställde.

En körjournal kan utgöra underlag för utbetalning av milersättning (bilersättning) om den anställde har använt sin egen bil eller förmånsbil (företagets bil) och betalt drivmedlet själv, eller underlag för beräkning och redovisning av drivmedelsförmån om företaget har betalt drivmedel för den anställdes privata körning.

Milersättning för tjänstekörning är skattefri upp till ett visst belopp, milersättning som överstiger skattefritt belopp är skattepliktig som vanlig lön. För år 2024 är den skattefria ersättningen för tjänstekörning 25 kr/mil (25 kr/mil år 2023) om egen bil används, 9,5 kr/mil om tjänstebil som drivs helt med el används och 12 kr/mil om tjänstebil som drivs med annat än bara el används. En person som använder egen motorcykel eller mopedbil vid tjänstekörning kan få skattefri milersättning med 12,5 kr/mil (år 2024/2023), för egen moped är den skattefria ersättningen 6 kr/mil (år 2024/2023).

Om företaget har betalat drivmedel till en anställd avseende privat körning uppstår det en drivmedelsförmån som skall tas upp till beskattning vid lönekörningen. Underlaget för arbetsgivaravgift avseende en drivmedelsförmån utgörs av marknadsvärdet för drivmedlet inklusive moms och underlaget för det preliminära skatteavdraget utgörs av marknadsvärdet för drivmedlet inklusive moms multiplicerat med 1,2 (detta sista värde är vad som skall anges vid punkt 018 i arbetsgivardeklarationen för den anställde).

En körjournal skall skrivas under av den anställde, godkännas och lämnas till löneavdelningen i god tid före löneregistreringen.

Gratis mall för körjournal

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2023/12/26


Kontakta personalekonomi.se