Kontrolluppgift för lön, förmåner och kostnadsersättningar med mera

Arbetsgivare skall från och med januari 2019 lämna arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI), då behöver arbetsgivare inte längre lämna kontrolluppgift avseende lön, förmåner, kostnadsersättningar och avdragen skatt för anställda med A-skattesedel.

Kontrolluppgift för anställda med A-skattesedel skall lämnas senast den 31 januari år 2019 avseende inkomståret 2018. Kontrolluppgifter skapas för varje enskild anställd med uppgift om kalenderårets bruttolön, förmåner, avdragna preliminärskatt, kostnadsersättningar, tjänstepension och ränta med mera. En kontrolluppgift för en anställd utgör underlag för den anställdes inkomstdeklaration och pensionsgrundande inkomst då de uppgifter som uppges i en kontrolluppgift är förtrycks på den anställdes inkomstdeklaration.

En kontrolluppgift skall upprättas med tillämpning av kontantprincipen, detta innebär att det är den utbetalda bruttolönen och de förmåner som kunnat disponeras av den anställde under inkomstsåret som skall anges på kontrolluppgiften.

Kontrolluppgifterna skall lämnas till det skattekontor där arbetsgivaren är registrerad. Följande blanketter för kontrolluppgift kan behöva lämnas av en svensk arbetsgivare:

- KU10 lönekontrolluppgiften, lämnar arbetsgivare i allmänhet för mottagare som är bosatta och beskattas i Sverige.
- KU13 lämnar arbetsgivare för mottagare som ska beskattas enligt reglerna om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.
- KU14 lämnar arbetsgivare för mottagare som inte alls ska beskattas för inkomsten i Sverige men som ska omfattas av svensk socialförsäkring, för anställd på utländsk beskickning i Sverige och som enligt skatteavtal ska betala skatt i beskickningslandet samt i övrigt när kontrolluppgiften ska användas i internationellt informationsutbyte.
- KU16 kontrolluppgiften för sjöinkomst, lämnar arbetsgivare för sjömän som är bosatta i Sverige och har inkomst ombord på fartyg som Skatteverket klassificerat för sjöinkomst (närfart eller fjärrfart). Arbetsgivare lämnar KU16 även för arbete ombord på ett EES-handelsfartyg som inte är klassificerat för sjöinkomst, men som används i närfart eller fjärrfart.
- KU17 kontrolluppgiften för utomlands bosatta med sjöinkomst, lämnar arbetsgivare för mottagare som ska beskattas enligt reglerna om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med sjöinkomst.

I kontrolluppgiften för en anställd skall arbetsgivarens namn, organisationsnummer och adress samt den anställdes namn, personnummer och adress anges. Kontrolluppgiften skall innehålla uppgift om den anställdes anställningstid, kontanta bruttolön, värdet av skattepliktiga förmåner, typer av skattepliktiga förmåner, typer av skattefria kostnadsersättningar och värdet av skattepliktiga kostnadsersättningar med mera.

Förutom att lämna enskilda kontrolluppgifter för varje anställd skall arbetsgivaren också lämna ett sammandrag för kontrolluppgifterna. Kontrolluppgifter behöver inte lämnas för anställda som har haft en bruttolön understigande 100 kronor under inkomståret.

I ett löneprogram skapas normalt kontrolluppgiften KU10 automatiskt för varje anställd utifrån de lönearter som har registrerats på lönebeskeden under inkomståret, detta görs utifrån lönearternas koppling till rutor i kontrolluppgiften.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2019-12-17


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se