Kontantprincipen

Kontantprincipen tillämpas när det gäller beskattning av kontant bruttolön och skattepliktiga förmåner. Kontantprincipen innebär att kontant bruttolön skall beskattas när den betalas ut och att skattepliktiga förmåner skall beskattas när de kan disponeras av den anställde.

Kontantprincipen styr tidpunkten för när arbetsgivaren skall redovisa och betala arbetsgivaravgift samt avdragen preliminärskatt till Skatteverket. I kalendermånaden efter det att den kontanta bruttolönen har betalats ut och de skattepliktiga förmånerna har redovisats skall arbetsgivaren i arbetsgivardeklaration redovisa och till Skatteverket betala personalskatterna.

I arbetsgivardeklarationen skall arbetsgivaren redovisa den kontanta bruttolön som betalats ut för alla anställda under den föregående månaden, beloppet för skattepliktiga förmåner de anställda har tagit del av, arbetsgivaravgifterna på skatteunderlaget och den avdragna preliminärskatten från de anställdas kontanta bruttolön.

Kontantprincipen tillämpas både för arbetsgivaren och de anställda. De anställda skall under ett inkomstår beskattas för den kontanta bruttolön som betalats ut och de skattepliktiga förmåner som har redovisats på lönebeskeden under inkomståret.

Kontantprincipen styr arbetsgivarens redovisning i arbetsgivardeklaration och beskattningstidpunkten för både arbetsgivaravgift och den anställdes inkomstskatt.

Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se