Kompensationsstid och komptid

En arbetsgivare kan kompensera en anställd som arbetat övertid eller mertid genom kontant ersättning eller genom att ge den anställde kompensationsledighet.

En anställd som får betalt i kompensationsledighet har ett konto för kompensationstid eller komptid som fylls på när den anställde arbetar mertid/övertid. Den anställde kan sedan vid ett senare tillfälle ta ut kompensationstid i betald ledighet enligt överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.

Bestämmelser om kompensation för övertidsarbete och mertidsarbete finns i kollektivavtal eller anställningsavtal och i dessa avtal framgår det vilken ersättning i kompensationstid som en arbetstagare skall få vid mertidsarbete och övertidsarbete. Tjänstemän får enligt kollektivavtal 1 timme i kompensationstid för varje arbetad mertidstimme, 1,5 timmar i kompensationstid för varje arbetad enkel övertidstimme och 2 timmar i kompensationstid för varje arbetad kvalificerad övertidstimme.

Kompensationsledighet räknas som arbetad tid och därför skall inget avdrag från månadslönen göras när kompensationsledighet tas ut av en månadsavlönad medan en timavlönad skall erhålla timlön för kompensationsledigheten. När kompensationsledighet tas ut av den anställde så reduceras kompensationstiden på den anställdes konto för komptid.

Om en anställd skall få betalt i kompensationsledighet vid mertidsarbete eller övertidsarbete skall den anställdes konto för kompensationstid fyllas på när denne har arbetat mertid eller övertid och minskas när denne tar ut kompensationsledigheten.

Kompensationsledighet utgör semestergrundande arbetstid och den lön som erhålls under kompensationsledigheten är semesterlönegrundande.

När den anställde tar ut kompensationsledighet kan de motsvarande övertidstimmarna eller mertidstimmarna återföras till övertidsutrymmet respektive mertidsutrymmet.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad: 2009-12-09


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se