Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan en arbetstagarorganisation (fackförening) och en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare som berör allmänna anställningsvillkor för de anställda.

Ett kollektivavtal gäller från och med det datum då arbetsgivarorganisationen som arbetsgivaren tillhör eller arbetsgivaren själv har skrivit på kollektivavtalet. Ett kollektivavtal innehåller kompletterande och avvikande bestämmelser jämfört med de arbetsrättsliga lagarna.

Kollektivavtal upprättas av fackföreningar som riktar sig till specifika branscher och det finns kollektivavtal både för arbetare (LO) och tjänstemän.

Ett kollektivavtal innehåller bland annat bestämmelser om minimilön, arbetstid, övertidsersättning, OB-ersättning, sjuklön, restidsersättning, semester, ledighet, arbetsmiljö, utbildning, uppsägning, försäkringar och pension.

Bestämmelserna i ett kollektivavtal gäller även för personal på arbetsplatsen som inte är ansluta till något fackförbund om arbetsgivaren har förbundit sig till detta kollektivavtal.

Ett kollektivavtal innehåller minimibestämmelser och det finns därför inget som hindrar att bättre lön och villkor förhandlas fram mellan arbetstagare och arbetsgivare i ett anställningsavtal.

Uppdaterad: 2015-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se