Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan en arbetstagarorganisation (fackförening) och en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare som berör allmänna anställningsvillkor för de anställda.

Ett kollektivavtal gäller från och med det datum då arbetsgivarorganisationen som arbetsgivaren tillhör eller arbetsgivaren själv har skrivit på kollektivavtalet. Ett kollektivavtal innehåller kompletterande och avvikande bestämmelser jämfört med de arbetsrättsliga lagarna.

Kollektivavtal upprättas av fackföreningar som riktar sig till specifika branscher och det finns kollektivavtal både för arbetare (LO) och tjänstemän.

Ett kollektivavtal innehåller bland annat bestämmelser om minimilön, arbetstid, övertidsersättning, OB-ersättning, sjuklön, restidsersättning, semester, ledighet, arbetsmiljö, utbildning, uppsägning, försäkringar och pension.

Bestämmelserna i ett kollektivavtal gäller även för personal på arbetsplatsen som inte är ansluta till något fackförbund om arbetsgivaren har förbundit sig till detta kollektivavtal.

Ett kollektivavtal innehåller minimibestämmelser och det finns därför inget som hindrar att bättre lön och villkor förhandlas fram mellan arbetstagare och arbetsgivare i ett anställningsavtal.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2015/12/11


Kontakta personalekonomi.se