Jourtid och jourtidsarbete

Jourtid är arbetstid då den anställde befinner sig på arbetsstället och väntar för att vid behov utföra arbete, den tid då arbetstagaren utför arbete utgör inte jourtid.

Jourtid ingår inte i den ordinarie arbetstiden och får enligt arbetstidslagen (1982:673) tas ut endast om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov utföra arbete. Jourtid förekommer bland annat inom sjukvården och inom brandkåren.

Jourtid får enligt arbetstidslagen (1982:673) för varje arbetstagare högst tas ut med 48 timmar per varje period om fyra veckor och högst med 50 timmar per kalendermånad. En arbetsgivare är enligt arbetstidslagen (1982:673) skyldig att föra anteckningar om jourtid för varje anställd och detta görs normalt i en övertidsjournal där även mertid och övertid antecknas.

Ersättningen för jourtid regleras i kollektivavtal eller anställningsavtal och arbetad tid under jourtiden räknas som övertid och ersätts med övertidsersättning. Jourtid ersätts normalt per timme och ersättningen per timme beror normalt på vilken dag och tid på dygnet som jourtiden är förlagd till.

Jourtid är normalt semestergrundande arbetstid och jourtidsersättningen behandlas som semesterlönegrundande rörlig lön.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2009/12/09


Kontakta personalekonomi.se