Intermittent arbetstid och intermittent deltid

Intermittent arbetstid innebär arbetstid som är fördelad på ett oregelbundet antal arbetsdagar per vecka eller arbetstid som är fördelad på ett regelbundet antal arbetsdagar per vecka som inte motsvarar alla arbetsdagar under veckan.

Intermittent arbetstid kan vara intermittent heltid eller intermittent deltid. Intermittent heltid kan exempelvis innebära att en anställd arbetar 14 dagar i sträck och sedan är ledig i 6 dagar för att därefter arbeta i 6 dagar. Intermittent deltid kan exempelvis innebära att en anställd arbetar de 4 första dagarna i arbetsveckan för att sedan vara ledig på fredag, lördag och söndag.

Intermittent deltid skiljer sig från vanlig deltid då vanlig deltid innebär att en anställd arbetar alla arbetsdagar i en arbetsvecka medan intermittent deltid innebär att den anställde är ledig en eller flera arbetsdagar i en arbetsvecka. För en anställd som är intermittent deltidsanställd beräknas vanligtvis antalet semesterdagar och annan frånvaro som nettodagar, vilket oftast också är det rekommenderade beräkningssättet. Det är även möjligt att beräkna antalet semesterdagar och annan frånvaro som bruttodagar.

För en intermittent deltidsanställd som arbetar oregelbundet under arbetsveckor skall verklig veckoarbetstid, sysselsättningsgrad och veckoarbetstid i dagar beräknas som ett genomsnitt. Om den anställde arbetar 6 timmar per dag i 3 dagar under vecka 1 och 6 timmar per dag i 4 dagar under vecka 2 så arbetar den anställde i genomsnitt 21 timmar per vecka (6*7/2) med en sysselsättningsgrad om 52,5 % (21/40) och i genomsnitt 3,5 dagar per vecka ((4+3)/2).

Med nettodagar menas de arbetsdagar då en intermittent deltidsanställd verkligen arbetar, om en intermittent deltidsanställd arbetar 4 dagar per arbetsvecka så har arbetsveckan 5 bruttodagar och 4 nettodagar för den intermittent deltidsanställde. När nettodagar tillämpas för att registrera semester och frånvaro för en intermittent deltidsanställd skall endast uttag av semesterdagar och frånvarodagar göras för de nettodagar då den intermittent deltidsanställde skulle ha arbetat.

Antalet semesterdagar för en intermittent deltidsanställd skall anges i nettoarbetsdagar då uttaget av semesterdagar görs i nettoarbetsdagar. En intermittent deltidsanställd har precis som andra anställda en semesterrätt enligt semesterlagen (1977:480) om 25 bruttoarbetsdagar. En intermittent deltidsanställd som arbetar 3,5 dagar per vecka och har arbetat under hela intjänandeåret har tjänat in 18 nettosemesterdagar ((3,5/5)*25) som kan tas ut under de dagar då den intermittent deltidsanställde skulle ha arbetat. Den intjänade semesterlönen för semesteråret divideras med antalet nettosemesterdagar för att erhålla en semesterdaglön per nettosemesterdag.

Annan frånvaro, exempelvis sjukfrånvaro, för en intermittent deltidsanställd skall också registreras i nettodagar vilket innebär att en intermittent deltidsanställd som arbetar 3,5 dagar per vecka som är ledig under två arbetsveckor registreras vara frånvarande under 7 arbetsdagar.

Formler
Betalda semesterdagar = ((Anställningstid hela kalenderdagar - Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets antal dagar) * Semesterrätt
Nettosemesterdagar = (Genomsnittlig veckoarbetstid/ Veckoarbetstid vid heltid)
Semesterfaktor = (Veckoarbetstid vid heltid / Genomsnittlig veckoarbetstid)

Exempel: Semesterlön
En anställd arbetar intermittent deltid om 32 timmar per vecka (4 av 5 dagar per vecka) och har en månadslön om 20 000 SEK. Den anställde har semesterlön enligt kollektivavtal med 4,6 % av månadslönen per uttagen semesterdag och ett semestertillägg om 0,8 % av månadslönen per uttagen semesterdag. Den anställde har tagit ut semester under 1 dag och får då sin månadslön plus semestertillägg avseende en arbetsdag. Semesterfaktorn används för att justera upp ersättningen per dag.

Betalda semesterdagar: ((365 - 0)/365)*25 = 25
Nettosemesterdagar: (32/40)*25 = 20
Semesterfaktor: (40/32) = 1,25
Semesterdaglön, 4,6 %: 20000*0,046*1,25 = 1150
Semestertillägg, 0,8 %: 20000*0,008*1,25 = 200

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 20 000 7210
120 Semesterlön 4,6 % tjm 1 Dgr 1 150 1 150 2920
121 Semesteravdrag -4,6 % tjm -1 Dgr 1 150 -1 150 7210
122 Semestertillägg 0,8 % tjm 1 Dgr 200 200 2920
550 Uttag betalda semesterdagar tjm -1 Dgr

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2019/03/27


Kontakta personalekonomi.se