Havandeskapspenning

En kvinna som har ett fysiskt påfrestande arbete och som på grund av graviditet har en nedsatt arbetsförmåga om minst 25 % har rätt att få ledigt med havandeskapspenning.

En gravid kvinna som har ett fysiskt påfrestande arbete eller ett arbete som inte kan utföras på grund av risker i arbetsmiljön har rätt till havandeskapspenning under förutsättning att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Fysiskt påfrestande arbete kan vara arbete med tunga lyft eller ensidiga rörelser och riskfyllda arbetsmiljöer kan vara arbetsplatser där det finns skadliga ämnen som kan skada barnet.

En förutsättning för att en gravid kvinna skall få havandeskapspenning är att arbetsgivaren inte har kunnat omplacera kvinnan till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete. En gravid kvinna måste anmäla en önskan om omplacering till arbetsgivaren minst en månad innan det att ledighet för havandeskap måste tas ut på grund av graviditet.

En gravid kvinna kan beroende på graden av nedsatt arbetsförmåga få havandeskapspenning för 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % av arbetstiden. En gravid kvinna som har blivit förbjuden att arbeta på grund av risker i arbetsmiljön kan få havandeskapspenning för varje dag som förbudet gäller. I annat fall kan en gravid kvinna få havandeskapspenning tidigast från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning fram till och med den 11:e dagen före förlossning. En gravid kvinna kan ta ut föräldrapenning under de sista 10 dagarna före beräknad förlossning.

För att få betald ledighet med havandeskapspenning måste en ansökan till Försäkringskassan göras och till denna bifogas ett moderskapsintyg och ett utlåtande om omplacering. Moderskapsintyget inhämtas från mödravårdscentralen och utlåtandet om omplacering görs av arbetsgivaren på blanketten "Utlåtande om omplacering" från Försäkringskassan.

Havandeskapspenning betalas ut per kalenderdag med 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) multiplicerad med 0,97. Den sjukpenninggrundande inkomsten för havandeskapspenning kan maximalt uppgå till 7,5 prisbasbelopp och lägst till 24 % av prisbasbeloppet, det är det aktuella inkomstårets prisbasbelopp som används. När årsinkomsten för havandeskapspenning skall beräknas per kalenderdag, vecka, arbetsdag eller arbetstimme används 365 kalenderdagar, 52 veckor, 260 arbetsdagar och 2080 arbetstimmar som nämnare. För den som inte har helgersättning skall antalet veckor sättas till 50, antalet arbetsdagar till 250 och antalet arbetstimmar till 2000 under ett kalenderår.

Den som har en sjukpenninggrundande inkomst om 200 000 SEK per år får 425 SEK per kalenderdag ((200000*0,97*0,8)/365) i havandeskapspenning.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2009/12/09


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se