Förslagsbelöning vid löneregistrering med exempel

Förslagsbelöning är en rörlig ersättning som betalas ut till anställda som har kommit med förslag till förbättringar eller effektiviseringar i företag som har en förslagsverksamhet.

En förslagsverksamhet innebär att de anställda inom ett företag kan komma med förslag till förbättringar eller effektiviseringar inom företaget och om företaget genomför något av dessa förslag så erhåller den som lämnade förslaget ersättning för detta.

Förslagsbelöning kan utgå med en viss procentsats på den besparing som gjorts eller den försäljningsökning som skett tack vare förslaget. Ett förslagssystem kan också utformas som en tävling där det finns ett tema för förslagen och där det eller de förslag som vinner tävlingen berättigar till en ersättning för de som lämnat förslagen.

Förslagsbelöning kan betalas ut som kontant lön eller i varor och tjänster såsom exempelvis resor, böcker och datorer. Om förslagsbelöning betalas ut i varor eller tjänster utgör marknadsvärdet inklusive moms av dessa varor och tjänster en förmån som skall tas upp till beskattning på lönebeskedet för den anställde. Förmåner beskattas precis som vanlig kontant lön.

Förslagsbelöningar betalas ut med engångsbelopp och skatteavdrag skall därför göras med engångsskatt. En förslagsbelöning utgör normalt inte semesterlönegrundande lön eftersom den här löneformen är tillfällig till sin natur. Förslagsbelöningar är pensionsgrundande men inte sjukpenninggrundande eftersom de är tillfälliga till sin natur. Förslagsbelöningar skall normalt inte vara underlag för premiebetalningar till en tjänstepensionsförsäkring och inte heller underlag för arbetstidsförkortning. Förslagsbelöningar kan utgöra underlag för fackföreningsavgift och facklig granskningsavgift.

Vid löneregistreringen registreras förslagsbelöning oftast enbart med belopp och på beloppet för den utbetald förslagsbelöning skall arbetsgivaren redovisa och betala arbetsgivaravgift i enlighet med vad som gäller för den specifika personen som erhåller förslagsbelöningen. Arbetsgivaren skall även göra avdrag för preliminärskatt enligt engångsskatt med den skattesats som antas gälla för den person som erhåller förslagsbelöningen. Den avdragna preliminärskatten skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Månadslönen (bruttolönen) minus den avdragna preliminärskatten utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde.

Beloppet för förslagsbelöning som utgör kontant lön skall redovisas som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas som "Avdragen preliminär skatt" i arbetsgivardeklarationen avseende den anställde. Beloppet för förmån som utgör varor och tjänster skall redovisas som "Övriga skattepliktiga förmåner" i arbetsgivardeklarationen för den anställde.

Exempel: förslagsbelöning till tjänsteman
En tjänsteman har lämnat ett förslag om åtgärder som inneburit en årlig besparing om 50 000 SEK hos arbetsgivaren. Enligt arbetsgivarens förslagssystem skall tjänstemannen erhålla en årsbesparing i förslagsbelöning och kommer därför erhålla 50 000 SEK i förslagsbelöning. Inför löneutbetalningen den 25 november registreras en förslagsbelöning om 50 000 SEK, avdrag för preliminärskatt görs enligt engångsskatt på 37 % med 18 500 SEK och en nettolön om 31 500 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
603 Förslagsbelöning 50 000 7210

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se