Flextid och flexibel arbetstid

Flextid står för flexibel arbetstid och innebär att den anställde inom vissa givna tidsramar själv får bestämma över förläggningen av den ordinarie arbetstiden.

Flextid kan vara tillåten hos vissa arbetsgivare för vissa tjänster där det inte är nödvändigt att de anställda måste följa de normala arbetstiderna.

Ett system med flextid kan innebära att de anställda måste arbeta mellan klockan 9:00 och 16:00 men kan välja att börja arbetet inom flextiden mellan klockan 7:00 och 9:00 och kan välja att avsluta arbetet inom flextiden mellan klockan 16:00 och 18:00.

Flextid innebär en större frihet för arbetstagarna jämfört med fasta tider men för vissa tjänster är det inte möjligt att tillämpa flextid. Flextid kan också innebära problem när det gäller arbetsplaneringen, speciellt om anställd personal kommer vid olika tidpunkter och kanske arbetar mindre än heltid en vecka för att arbeta mer än heltid en annan vecka.

När ett företag har ett system för flextid så gör de anställda en avsättning till sitt flextidskonto när de arbetar mer än sin ordinarie arbetstid och ett uttag från sitt flextidskonto när de arbetar mindre än sin ordinarie arbetstid. Ett system med flexibel arbetstid kan också innehålla begränsningar när det gäller hur mycket flextid som får sparas från en period till en annan eller för hur stort negativt saldo det får vara på flextidskontot.

Flexledighet och flexsaldo vid löneregistrering med exempel

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2013/06/07


Kontakta personalekonomi.se