Facklig förtroendeman

En arbetstagarorganisation (fackförening) har rätt att utse en eller flera fackliga föroendemän hos en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal. Det är den lokala eller centrala fackföreningen som utser en facklig förtroendeman.

En facklig förtroendeman utför fackliga uppdrag såsom att vara ledamot i fackföreningens styrelse, vara skyddsombud, sköta löneförhandlingar, hantera anställningsskydd och att arbeta med arbetsmiljön på arbetsplatsen.

En facklig förtroendeman omfattas av lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (1974:358) och företräder de anställda på en viss arbetsplats när gäller frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen. En arbetsgivare får enligt förtroendemanslagen (1974:358) inte hindra en facklig förtroendeman att fullgöra sitt uppdrag och förtroendemannen skall ges tillfälle att disponera utrymme på arbetsplatsen för det fackliga uppdraget.

En facklig förtroendeman får inte ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor på grund av sin ställning som facklig förtroendeman enligt förtroendemanslagen (1974:358) varken under tiden de fackliga uppdragen utförs eller efter det att uppdragen har upphört. Om en arbetsgivare skall ändra en facklig förtroendemans arbetsförhållanden eller anställningsvillkor måste arbetsgivaren varsla den lokala arbetstagarorganisationen och förtroendemannen minst två veckor i förväg enligt förtroendemanslagen (1974:358).

En facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget enligt förtroendemanslagen (1974:358). Om ledigheten avser den fackliga verksamheten på förtoendemannens egna arbetsplats har förtroendemannen rätt till bibehållna anställningsförmåner under ledigheten, betald ledighet.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid permittering skall en facklig förtroendeman ges företräde till fortsatt arbete om det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen enligt förtroendemanslagen (1974:358).

Betald ledighet för fackliga uppdrag är semesterlönegrundande medan obetald ledighet för fackliga uppdrag inte utgör semestelönegrundande frånvaro. Löneavdrag från månadslön vid obetald ledighet för fackliga uppdrag görs enligt vanliga principer för löneavdrag per arbetsdag, kalenderdag eller arbetstimme.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2015/12/11


Kontakta personalekonomi.se