Facklig förtroendeman

En arbetstagarorganisation (fackförening) har rätt att utse en eller flera fackliga föroendemän hos en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal. Det är den lokala eller centrala fackföreningen som utser en facklig förtroendeman.

En facklig förtroendeman utför fackliga uppdrag såsom att vara ledamot i fackföreningens styrelse, vara skyddsombud, sköta löneförhandlingar, hantera anställningsskydd och att arbeta med arbetsmiljön på arbetsplatsen.

En facklig förtroendeman omfattas av lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (1974:358) och företräder de anställda på en viss arbetsplats när gäller frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen. En arbetsgivare får enligt förtroendemanslagen (1974:358) inte hindra en facklig förtroendeman att fullgöra sitt uppdrag och förtroendemannen skall ges tillfälle att disponera utrymme på arbetsplatsen för det fackliga uppdraget.

En facklig förtroendeman får inte ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor på grund av sin ställning som facklig förtroendeman enligt förtroendemanslagen (1974:358) varken under tiden de fackliga uppdragen utförs eller efter det att uppdragen har upphört. Om en arbetsgivare skall ändra en facklig förtroendemans arbetsförhållanden eller anställningsvillkor måste arbetsgivaren varsla den lokala arbetstagarorganisationen och förtroendemannen minst två veckor i förväg enligt förtroendemanslagen (1974:358).

En facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget enligt förtroendemanslagen (1974:358). Om ledigheten avser den fackliga verksamheten på förtoendemannens egna arbetsplats har förtroendemannen rätt till bibehållna anställningsförmåner under ledigheten, betald ledighet.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid permittering skall en facklig förtroendeman ges företräde till fortsatt arbete om det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen enligt förtroendemanslagen (1974:358).

Betald ledighet för fackliga uppdrag är semesterlönegrundande medan obetald ledighet för fackliga uppdrag inte utgör semestelönegrundande frånvaro. Löneavdrag från månadslön vid obetald ledighet för fackliga uppdrag görs enligt vanliga principer för löneavdrag per arbetsdag, kalenderdag eller arbetstimme.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad: 2015-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se