Fackavgift och granskningsavgift vid löneregistrering med exempel

En arbetsgivare kan på grund av krav från ett fackförbund och med hjälp av fullmakt från de anställda bli skyldig att göra avdrag för fackavgiften från de anställdas lön och betala fackavgiften till fackföreningen.

Fackavgiften är en medlemsavgift för en arbetstagare som betalas till en fackförening för att arbetstagaren skall erhålla förmåner i form av förhandlingshjälp, a-kassa, medlemsförsäkringar och utredningar från en fackförening. En arbetstagare måste inte vara medlem i en fackförening för att få rätt till a-kassa utan kan välja att enbart bli medlem i en arbetslöshetskassa.

Granskningsavgift eller granskningsarvode är en avgift som vissa fackföreningar för hantverksyrken kräver att arbetsgivaren skall göra avdrag för från de anställdas lön och betala in till fackföreningen. Granskningsarvodet syftar till att finansiera fackförbundens granskningar av löneförhållanden på arbetsplatser när det gäller ackordslönearbete och tidlönearbete. Granskningsavgiften utgör normalt 1,5 % eller 1,87 % av arbetarnas bruttolön för ackordslönearbete och tidlönearbete. Byggnads har tagit bort granskningsavgiften i sitt kollektivavtal.

Vissa fackföreningar som representerar arbetare vill att arbetsgivaren skall göra avdrag från de anställdas lön för medlemsavgiften och betala in medlemsavgiften till fackföreningen åt den anställde. För tjänstemän är det mer vanligt att tjänstemannen själv betalar in sin fackavgift till fackföreningen.

En arbetsgivare som skall göra avdrag för och betala in fackavgiften åt en anställd måste få en fullmakt från den anställde där den anställde ger arbetsgivaren tillåtelse att göra avdrag för fackavgiften och att betala in denna till fackföreningen.

Fackavgiften utgörs normalt av en procentsats på den anställdes lön med en minsta avgift och en högsta avgift. Medlemsavgiften till IF Metall är i genomsnitt 1,7 % av bruttolönen plus en fast arbetslöshetsavgift om 300 SEK, medlemsavgiften är lägst 207 SEK per månad (+300 SEK i arbetslöshetsavgift) och högst 518 SEK per månad (+300 SEK i arbetslöshetsavgift).

Avdraget för fackavgift och granskningsavgift görs i samband med löneutbetalningen och det är vanligt att arbetsgivaren sedan skall betala in fackavgiften och granskningsavgiften till fackföreningen per den sista dagen i löneutbetalningsmånaden. Om arbetsgivaren inte kunnat göra avdrag från lönen för fackavgiften så kommer fackföreningen kräva den anställde på medlemsavgiften.

Avdraget för fackavgift och granskningsavgift görs som ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön och därför påverkas inte bruttolönen, arbetsgivaravgiften eller preliminärskatteavdraget av dessa avdrag.

Avdraget för granskningsavgift skall tas upp på den anställdes arbetsgivardeklaration som "Vissa avdrag" i ruta 037.

Exempel: avdrag för fackavgift och granskningsavgift för månadsavlönad arbetare
En heltidsanställd arbetare har en månadslön om 20 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Från arbetarens nettolön skall avdrag för fackavgift göras med 1,7 % av bruttolönen eller 340 SEK (20000*1,7 %), för arbetslöshetsavgift med 300 SEK och för granskningsavgift med 1,5 % av bruttolönen eller 300 SEK (20000*1,5 %). Avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 4 529 SEK och en nettolön om 14 531 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 20 000 7010
972 Fackavgift % -340 2794
974 Fackavgift belopp -300 2794
991 Granskningsavg -300 2795

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se