Daglön vid löneregistrering med exempel

När en månadsavlönad anställd påbörjar eller avslutar en anställning mitt i en intjänandeperiod betalar arbetsgivaren ut daglön endast för de dagar då den anställde har arbetat under den aktuella intjänandeperioden.

Daglön är en beräknad fast ersättning per arbetsdag eller kalenderdag som betalas ut i stället för månadslön avseende en kalendermånad. Daglön betalas ut när anställningstiden avser en del av en hel kalendermånad eller då månadslönen förändras mitt i en kalendermånad. Daglön beräknas enligt nedan och betalas vanligtvis ut per kalenderdag.

Daglön per kalenderdag: (månadslön*12)/365
Daglön per arbetsdag: (månadslön*12)/260

Daglön kan betalas ut under intjänandemånaden eller i månaden efter intjänandemånaden. För tjänstemän är det vanligt att den daglön som betalas ut avser arbete under löneutbetalningsmånaden. För kollektivanställda arbetare är det vanligt att den daglön som utbetalas avser daglön som intjänats under den kalendermånad som föregår löneutbetalningsmånaden.

När en månadsavlönad anställd är ledig eller på annat sätt frånvarande från arbetet så görs löneavdrag från den fasta månadslönen per arbetsdag, kalenderdag eller arbetstimme. Löneavdrag för ledighet och annan frånvaro från arbetet som görs vid löneutbetalningen avser ledighet och frånvaro under den kalendermånad som föregår löneutbetalningsmånaden även om löneutbetalningen avser månadslön som intjänas under den innevarande månaden.

Vid löneregistreringen registreras daglön med kvantitet i dagar, á-pris och belopp i gällande valuta. Antalet arbetade timmar registreras med en separat löneart och beloppet för daglönen räknas som kontant bruttolön. Arbetstiden avseende månadslönen är semesterlönegrundande arbetstid och beloppet avseende daglönen är semesterlönegrundande lön.

På beloppet för den utbetalda daglönen skall arbetsgivaren redovisa och betala arbetsgivaravgift i enlighet med vad som gäller för den specifika personen som erhåller daglönen. Arbetsgivaren skall även göra avdrag för preliminärskatt enligt skattetabell på den utbetalda bruttolönen i enlighet med den skattetabell som gäller för den specifika personen som erhåller daglönen. Den avdragna preliminärskatten skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Daglönen (bruttolönen) minus den avdragna preliminärskatten utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde.

Daglön är normalt pensionsgrundande, Fora-grundande, grundande för tjänstepension och sjukpenninggrundande vilket innebär att en viss procentsats av bruttolönen ger pensionsrätt, försäkringsrätt och rätt till sociala ersättningar från Försäkringskassan såsom sjukpenning. Daglön kan vara grundande för fackavgift, facklig granskningsavgift och arbetstidsförkortning. En arbetstagarorganisation kan kräva att arbetsgivaren skall göra avdrag för fackföreningsavgift och eventuell facklig granskningsavgift från den anställdes nettolön och betala dessa avgifter till fackföreningen åt arbetstagaren.

Beloppet för daglönen skall redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt" i arbetsgivardeklarationen avseende den anställde.

Exempel: daglön till tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen påbörjade sin anställning den 16 november år 2009 och har därför endast varit anställd i 15 kalenderdagar under november. Daglönen per kalenderdag beräknas till 822 SEK ((25000*12)/365) och bruttolönen uppgår till 12 330 SEK (822*15). Avdrag för preliminärskatt görs enligt skattetabell 31:00 med 2 311 SEK och en nettolön om 10 019 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
805 Daglön tjm 15 Kaldgr 822 12 330 7210
807 Daglön arbetade timmar tjm 88 Tim

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: daglön till kollektivanställd arbetare
En arbetare har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren påbörjade sin anställning den 19 oktober år 2009 och har därför endast varit anställd i 13 kalenderdagar under oktober. Daglönen per kalenderdag beräknas till 822 SEK ((25000*12)/365) och bruttolönen uppgår till 10 686 SEK (822*13). Avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 1 816 SEK och en nettolön om 8 870 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
806 Daglön månadsavlönade koll 13 Kaldgr 822 10 686 7010
807 Daglön arbetade timmar 80 Tim

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se