Beredskapsersättning vid löneregistrering med exempel

Beredskapsersättning betalas ut till anställda som arbetar på beredskapstid, med beredskapstid menas arbetstid då den anställde inte behöver befinna sig på arbetsplatsen men måste vara tillgänglig och snabbt kunna ta sig till arbetsplatsen för att utföra arbete.

Bestämmelser om beredskapstid finns inte i någon lag utan enbart i kollektivavtal eller anställningsavtal. Bestämmelser om beredskapsersättning finns i kollektivavtal och/eller anställningsavtal och beredskapsersättning betalas normalt ut per arbetad beredskapstimme.

När arbete utförs under beredskapstiden räknas arbetstiden normalt som övertid och skall därmed ersättas med övertidsersättning, beredskapsersättning och övertidsersättning kan därmed utgå samtidigt. Beredskapsersättning betalas normalt ut i månaden efter intjänandemånaden.

Beredskapsersättningen för timavlönade arbetare utgörs normalt enligt kollektivavtal av en procentuell andel av timlönen. Beredskapsersättningen för månadsavlönade arbetare utgörs normalt enligt kollektivavtal av en procentuell andel av beräknad grundtimlön, grundtimlönen för en månadsavlönad beräknas som: (månadslön/avtalstiden)*(100 %/sysselsättningsgraden).

Beredskapsersättningen per timme för tjänstemän beräknas normalt enligt nedan i enlighet med gällande kollektivavtal.

- normal beredskapstid: heltidsmånadslön/1400
- fredag 18:00 till lördag 7:00: heltidsmånadslön/1000
- lördag 7:00 till söndag 24:00: heltidsmånadslön/700
- klockan 18:00 dagen före trettondagen, 1 maj, kristi himmelsfärsdag och alla helgons dag till klockan 7:00: heltidsmånadslön/1000
- Klockan 7:00 på trettondagen, 1 maj, kristi himmelsfärsdag och alla helgons dag till klockan 0:00 vardagen efter: heltidsmånadslön/700
- från klockan 18:00 på skärtorsdagen och från klockan 7:00 på pingsafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton till 0:00 vardagen efter: heltidsmånadslön/350

För en deltidsanställd tjänsteman måste deltidsmånadslönen räknas om till en heltidsmånadslön genom att deltidsmånadslönen divideras med sysselsättningsgraden (deltidsmånadslön/sysselsättningsgrad) när beredskapssersättningen per timme beräknas. För timavlönade tjänstemän kan heltidsmånadslönen beräknas som timlönen multiplicerat med avtalstiden (timlön*avtalstiden).

Beredskapsersättning inkluderar kompensation för beredskapsarbete. Beredskapsersättning räknas som arbetad tid och semesterlönegrundande arbetstid. Beredskapsersättningen utgör semesterlönegrundande rörlig lön och semesterlönen på sådan rörlig lön betalas ut i sin helhet under semesteråret som semesterdaglön. Enligt semesterlagen (1977:480) utgör semesterlönen på rörlig lön 12 % av den totala rörliga ersättningen under intjänandeåret. Semesterlön som beräknas på rörlig lön måste betalas ut under semesteråret och kan inte sparas till ett senare semesterår.

Vid löneregistreringen registreras beredskapsersättning med kvantitet i timmar, á-pris per timme och med belopp. Beloppet för beredskapsersättningen räknas som kontant bruttolön.

På beloppet för den utbetalda beredskapsersättningen skall arbetsgivaren redovisa och betala arbetsgivaravgift i enlighet med vad som gäller för den specifika personen som erhåller beredskapsersättningen. Arbetsgivaren skall även göra avdrag för preliminärskatt enligt skattetabell på den utbetalda bruttolönen i enlighet med den skattetabell som gäller för den specifika personen som erhåller beredskapsersättningen. Den avdragna preliminärskatten skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Månadslönen (bruttolönen) minus den avdragna preliminärskatten utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde.

Beredskapsersättning är normalt pensionsgrundande, Fora-grundande, grundande för tjänstepension och sjukpenninggrundande vilket innebär att en viss procentsats av bruttolönen ger pensionsrätt, försäkringsrätt och rätt till sociala ersättningar från Försäkringskassan såsom sjukpenning. Beredskapsersättning kan vara grundande för fackavgift, facklig granskningsavgift och arbetstidsförkortning. En arbetstagarorganisation kan kräva att arbetsgivaren skall göra avdrag för fackföreningsavgift och eventuell facklig granskningsavgift från den anställdes nettolön och betala dessa avgifter till fackföreningen åt arbetstagaren.

I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för beredskapsersättningen redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: beredskapsersättning till månadsavlönad tjänsteman
En heltidsanställd tjänsteman med en månadslön om 25 000 SEK har under oktober år 2009 med 176 arbetstimmar arbetat beredskapstid i 20 timmar som skall ersättas som normal beredskapstid. Beredskapsersättningen per beredskapstimme är 18 SEK (25000/1400). Löneregistreringen avser löneutbetalningen den 25 november och november har 168 arbetstimmar. Bruttolönen uppgår totalt till 25 360 SEK, avdrag för preliminärskatt görs enligt skattetabell 31:00 med 6 113 SEK och en nettolön om 19 247 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
291 Beredskapsersättning 20 Tim 18 360 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: beredskapsersättning till timavlönad arbetare
En heltidsanställd arbetare med en timlön om 100 SEK har under oktober år 2009 med 176 arbetstimmar arbetat beredskapstid i 14 timmar som skall ersättas med 20 % av timlönen. Löneregistreringen avser löneutbetalningen den 25 november då lönen för oktober skall betalas ut. Bruttolönen uppgår totalt till 17 880 SEK, avdrag för preliminärskatt görs enligt skattetabell 31:00 med 3 916 SEK och en nettolön om 13 964 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
300 Timlön 176 Tim 100 17 600 7010
291 Beredskapsersättning 14 Tim 20 280 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: beredskapsersättning till månadsavlönad arbetare
En heltidsanställd arbetare med en månadslön om 20 000 SEK och en avtalstid om 175 timmar har under oktober år 2009 med 176 arbetstimmar arbetat beredskapstid i 14 timmar som skall ersättas med 20 % av grundtimlönen. Beredskapsersättningen per timme är 23 SEK ((20000/175)*(100 %/100 %)*20 %). Löneregistreringen avser löneutbetalningen den 25 november då lönen för oktober skall betalas ut. Bruttolönen uppgår totalt till 20 322 SEK, avdrag för preliminärskatt görs enligt skattetabell 31:00 med 4 646 SEK och en nettolön om 15 676 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 20 000 7010
291 Beredskapsersättning 14 Tim 23 322 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se