Avgångsvederlag vid löneregistrering med exempel

Avgångsvederlag är en ersättning som en arbetstagare erhåller vid uppsägning eller avsked enligt bestämmelse i anställningsavtal eller efter förhandling mellan arbetsgivare och fackförening eller arbetstagare.

En arbetstagare, exempelvis en företagsledare, kan i sitt anställningsavtal ha förhandlat fram en rätt till avgångsvederlag när arbetstagaren blir uppsagd eller avskedad av arbetsgivaren. Det är vanligt att företagsledare som inte omfattas av lagen om anställningsskydd (1982:80) förhandlar fram så kallade "fallskärmsavtal" med arbetsgivaren som innebär att ett avgångsvederlag skall betalas ut av arbetsgivaren när företagsledaren ofrivilligt eller på egen begäran lämnar en anställning.

En arbetsgivare kan bli tvungen att betala ut avgångsvederlag efter förhandlingar när denne har sagt upp en anställd utan saklig grund eller avskedat en anställd på oriktiga grunder. En arbetsgivare kan även välja att erbjuda anställda som säger upp sig själva ett avgångsvederlag för att därigenom kringgå turordningsreglerna. Det är vanligt att en fackförening förhandlar med arbetsgivaren om avgångsvederlag åt sina medlemmar men det kan också vara den anställde själv som förhandlar med arbetsgivaren.

Avgångsvederlag räknas som kontant bruttolön och är normalt inte semesterlönegrundande lön eftersom semesterersättningen oftast anses ingå i avgångsvederlaget. Avgångsvederlag betalas oftast ut som ett engångsbelopp och därför är det vanligt att avdrag för preliminärskatt görs med engångsskatt. Om avgångsvederlaget betalas ut fördelat på ett flertal antal månader (exempelvis 12 månader) skall skatteavdrag enligt skattetabell göras.

Vid löneregistreringen registreras avgångsvederlag enbart med belopp. På beloppet för avgångsvederlaget skall arbetsgivaren i skattdeklaration redovisa och till Skatteverket betala arbetsgivaravgift och preliminärskatt. Den anställdes bruttolön minus avdraget för preliminärskatt utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde i samband med löneutbetalningen.

Avgångsvederlag är pensionsgrundande, Fora-grundande och grundande för annan tjänstepension men utgör inte sjukpenninggrundande inkomst.

I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för avgångsvederlaget redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: avgångsvederlag till uppsagd tjänsteman
En tjänsteman som har blivit uppsagd utan saklig grund har efter förhandling med arbetsgivaren fått rätt till ett avgångsvederlag om 300 000 SEK som betalas ut som ett engångsbelopp den 25 november år 2009. Avdrag för preliminärskatt görs enligt engångsskatt om 37 % med 111 000 SEK och en nettolön om 189 000 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
627 Avgångsvederlag 300 000 7210

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se