Arbetstidsförkortning

Arbetstidsförkortning är ett system som finns reglerat i vissa kollektivavtal och som syftar till att förkorta arbetstiden och livsarbetstiden för anställd personal.

Systemet med arbetstidsförkortning innebär att varje anställd som omfattas av systemet tilldelas ett arbetstidskonto/arbetstidförkortningskonto som arbetsgivaren gör avsättningar till enligt kollektivavtal i tid och/eller pengar. Avsättningar i tid görs oftast baserat på arbetad tid och avsättningar i pengar som en procentsats på utbetald lön.

En anställd som enligt kollektivavtal har rätt till arbetstidsförkortning kan i enlighet med kollektivavtalet ta ut avsättningen avseende arbetstidsförkortningen som betald ledighet, pensionspremie eller kontant ersättning.

Avsättningen till ett arbetstidskonto eller arbetstidförkortningskonto görs i enlighet med bestämmelser i kollektivavtal och kan göras löpande vid varje lönekörningen, vid slutet av en avtalsperiod eller vid slutet av ett kalenderår.

För arbetstidsförkortningen kan det finnas bestämmelser gällande hur länge avsatt tid eller avsatta pengar får sparas innan tiden eller pengarna måste tas ut av den anställde. Den anställde får efter förfrågan från arbetsgivaren själv bestämma hur avsättningen på arbetstidskontot eller arbetstidsförkortningskontot skall disponeras utifrån de alternativ som är angivna i kollektivavtalet.

Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se