Arbetstid och ordinarie arbetad tid

Arbetstid är tid då en anställd står till arbetsgivarens förfogande och utför arbete eller är beredd att utföra arbete åt arbetsgivaren. Bestämmelser om arbetstid finns i arbetstidslagen (1982:673) i kollektivavtal.

Arbetstid kan enligt arbetstidslagen (1982:673) vara ordinarie arbetstid, mertid, övertid, nödfallsövertid och jourtid. I kollektivavtal finns även obekväm arbetstid och beredskapstid definierade som arbetstid.

Enligt arbetstidslagen (1982:673) får den ordinarie arbetstiden för en arbetstagare uppgå till högst 40 timmar per vecka, jourtid och övertid får tas ut med högst 50 timmar per kalendermånad och övertid samt mertid får högst tas ut med 200 timmar per kalenderår. Bestämmelserna i arbetstidslagen får dock enligt arbetstidslagen (1982:673) avtalas bort i sin helhet genom ett kollektivavtal.

Arbetad tid utgör underlag för den lön som skall utbetalas till den anställde. Anställda som är timavlönade får lön i enlighet med arbetad tid medan månadsavlönade får en månadslön med avdrag för frånvaro och tillägg för arbetad tid utöver den ordinarie arbetstiden. Arbetad tid kan registreras i en tidrapport eller i ett elektroniskt tidsredovisningssystem och frånvaro kan registreras i en frånvarorapport.

Ersättningen för arbetad tid är ofta olika beroende på om arbetstiden är ordinarie tid, jourtid, beredskapstid, obekväm tid, mertid eller övertid. Mertid, jourtid och övertid skall enligt arbetstidslagen (1982:673) antecknas i journal och vanligtvis sker dessa anteckningar i en gemensam övertidsjournal.

Ersättningen för övertid och mertid kan ges i pengar eller i form av kompensationsledighet. Kompensationsledighet innebär att den anställde får ett visst antal timmar i ledighet för varje arbetad mertidstimme eller övertidstimme. Om övertid och mertid ersätts med kompensationsledighet får motsvarande mertids- eller övertidstimmar återföras till övertidsutrymmet. Kompensationsledighet innebär betald ledighet för den anställde.

I vissa kollektivavtal finns det även bestämmelser om arbetstidsförkortning som innebär att arbetsgivaren gör avsättningar till ett arbetstidskonto för en anställd som av den anställde kan disponeras som betald ledighet, pensionspremie eller kontant ersättning.

Ordinarie arbetstid är normalt semestergrundande arbetstid och lönen för den ordinarie arbetstiden är normalt semesterlönegrundande lön.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se