Arbetsrätt

Arbetsrätt utgörs av lagar, regler och avtal som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

I Sverige utgörs arbetsrätten bland annat av lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen, arbetstidslagen, arbetsmiljölagen, semesterlagen, sjuklönelagen och kollektivavtal. Kollektivavtal är arbetsrättsliga avtal mellan en arbetstagarorganisation (fackförening) och en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare.

Arbetsrätten syftar till att skydda den svagare parten i ett anställningsförhållande och det är den anställde som anses vara den svagare parten. Arbetsrättens lagar ger de anställda grundläggande rättigheter och arbetsgivarna grundläggande skyldigheter. Kollektivavtal ger de anställda ytterligare rättigheter och förbättrade anställningsvillkor medan arbetsgivarna får fler skyldigheter.

Bestämmelser inom området för arbetsrätten innehåller minimikrav vilka arbetsgivaren minst måste uppfylla, det finns inget hinder för förbättrade rättigheter eller villkor för arbetstagarna.

Vid tvister i arbetsrättsliga frågor skall en enskild arbetstagare ta målet till tingsrätt. Vid arbetsrättsliga tvister som rör kollektivavtal mellan en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare skall tvisten tas upp i arbetsdomstolen.

Uppdaterad: 2015-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se