Ränta på och amortering av lån vid löneregistering med exempel

En anställd som har ett kortsiktigt eller långsiktigt behov av pengar kan om arbetsgivaren godkänner det erhålla ett lån med ränta och amorteringsplan från arbetsgivaren.

Ett löneförskott är ett kortsiktigt lån som återbetalas under den följande löneutbetalningen, räknas som lön ur beskattningsynpunkt och grundas oftast inte på ett skuldebrev. När det gäller andra kortsiktiga lån än löneförskott och långsiktiga lån skall ett skuldebrev eller låneavtal skrivas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

En arbetsgivare som lånar ut pengar till en anställd bör i skuldebrevet ha avtalat om en marknadsmässig ränta och en amorteringsplan. En marknadsmässig ränta kan schablonmässigt sägas vara statslåneräntan den 30 november året före inkomståret + 3 % enligt dom i kammarrätten (mål nr 2145-06).

Utbetalningen av ett lån till en anställd kan göras i samband med löneutbetalningen och skall då regisreras som ett nettolönetillägg till nettolönen. Amorteringen av ett lån i samband med en löneutbetalning skall registreras som ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön. Ränta på lånet som skall betalas av den anställde i samband med en löneutbetalning skall registreras som ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön.

Ett nettolönetillägg innebär ett tillägg till nettolönen som inte påverkar den kontanta bruttolönen och därmed inte heller arbetsgivaravgiften eller den avdragna preliminärskatten. Ett nettolöneavdrag innebär ett avdrag från nettolönen som inte påverkar den kontanta bruttolönen och därmed inte heller arbetsgivaravgiften eller den avdragna preliminärskatten.

Exempel: upptagande av ett långfristigt lån till anställd
Arbetsgivaren och arbetstagaren har i ett skuldebrev kommit överens om att arbetstagaren skall erhålla ett rakt lån om 50 000 SEK från arbetsgivaren. Räntan på lånet har avtalats till 12 % per år. Lånet skall amorteras på 3 år och ränta samt amortering skall betalas en gång i månaden under totalt 36 månader.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
950 Lån till anställd 50 000 1382

Exempel: amortering och ränta på lån till anställd
Den anställde skall i samband med löneutbetalningen den 25 november amortera och betala ränta på sitt lån om totalt 50 000 SEK. Lånet skall amorteras på 36 månader. Under den här första månaden skall 1390 SEK (50000/36) amorteras och en ränta om 500 SEK betalas (50000*(12 %/12)).

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 25 000 7210
951 Amortering lån -1 390 1382
952 Ränta på lån -500 8300

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2009-12-09


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se